Alle collecties
Portals
CX Supplier Portal
Toegang voor Leveranciers in de Supplier Portal
Toegang voor Leveranciers in de Supplier Portal

SupplierPortal toegang instellen | Wat ziet/kan een Leverancier in de Portal?

Meer dan een week geleden bijgewerkt

De Supplier Portal wordt door een Consultant naar wens opgeleverd. De Carerix applicatie is op dat moment zo ingericht dat de Portal klaar is voor gebruik. 

Tijdens de oplevering van de Supplier Portal is een opleverdocument meegeleverd. Hierin staan alle applicatie specifieke stappen die doorlopen moeten worden om de Leverancier toegang te geven tot de portal.

Mochten er na oplevering meer Leveranciers actief gezet moeten worden, dan moeten de onderstaande stappen doorlopen worden in de Carerix applicatie. 

In te stellen door de Carerix Beheerder

Onderscheid maken tussen een Opdrachtgever en een Leverancier in Carerix:

 • Ga naar 'Dossiers' | 'Opdrachtgever'

 • Open het gewenste 'Opdrachtgever-dossier' of Maak een nieuwe Opdrachtgever aan

 • Ga naar 'Basis-tab' van de Opdrachtgever

 • Ga het paneel 'Kenmerken'

 • Vink "is (ook) leverancier" aan

Leverancier toegang geven

 • Ga naar 'Dossiers' | 'Opdrachtgevers'

 • Open gewenste 'Opdrachtgever' / Leverancier

 • Ga naar 'Contactpersonen-tab'

 • Open gewenste 'Contactpersoon' die toegang moet krijgen tot de portal

 • Ga naar het paneel 'Toegang'

 • Hier zie je de gebruikersnaam van de Contactpersoon, pas deze indien gewenst aan. 

 • Stuur de inloggegevens van de Contactpersoon via het daarvoor ingerichte e-mail sjabloon. 

Nieuw Medium definiëren

 • Ga naar 'Onderhoud' | 'Media'

 •  Klik op [nieuw] om een Medium aan te maken- Naam: "Naam Leverancier"- Code: Dossiernummer van de Leverancier (Opdrachtgever)- Vink 'Actief' aan- Vink 'Publiceren als HTML' aan- Geef aan op welke Matchfase de sollicitatie moet binnenkomen in de Bron- Klik op [Bewaren] om de wijzigingen op te slaan

Vacature voor Leverancier publiceren

 • Ga naar 'Dossiers' | 'Vacatures'

 • Open de betreffende Vacature voor de Leverancier

 • Ga naar het Publicaties-tabblad

 • Klik [Nieuw]

 • Selecteer het gewenste medium (Leverancier)

 • Vul de eerste en laatste 'Publicatiedatum' in

 • Controleer de overige velden

 • Klik op [Voltooien]

Opmerking:Een Contactpersoon/Leverancier ziet alle Vacatures die beschikbaar zijn voor die Leverancier.

Rechten van Leverancier in de Supplier Portal

 • Informatie van eigen Kandidaten inzien

 • Kandidaten te uploaden op een Vacature

 • Inzicht krijgen in het recruitment proces van de voorgestelde Kandidaten

De Leverancier kan meerdere Contactpersonen hebben. Deze zien: 

 • Alle Vacatures bestemd voor betreffende Leveranciers

 • Eigen Kandidaten

 • Matches van eigen Kandidaten

____
Labels : UD-1934, Leveranciersportal

Was dit een antwoord op uw vraag?