Supplier portal

De Supplier Portal maakt het mogelijk om Leveranciers zelf kandidaten te laten matchen aan vacatures.

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Met de Supplier portal is het mogelijk om Leveranciers van Kandidaten toegang te geven tot je Vacatures en kandidaten hierop te laten aanbieden. De Leverancier kan dus zelf Kandidaten invoeren en Matchen op de vrijgegeven Vacatures.

Definitie

Een Leverancier in Carerix wordt aangemaakt als een Opdrachtgever, waar verschillende Contactpersonen aan gekoppeld kunnen worden.

Inlog

Om een Contactpersoon van een Leverancier toegang te verstrekken tot de Supplier Portal voeg je ze toe aan de daarvoor ingestelde Groep in zijn dossier.  

Als deze Groep niet staat aangevinkt, heeft de Contactpersoon geen toegang tot de Portal.

Daarnaast, moet een Contactpersoon inloggegevens hebben voor de Supplier Portal. Voor het verstrekken van de inloggegevens aan de Contactpersoon is een
e-mailsjabloon beschikbaar met de Gebruikersnaam en een link waarmee de persoon zelf een wachtwoord kan instellen.

Vacatures

In de Portal kan je Vacatures voorstellen aan je Leverancier, zodat deze daar Kandidaten op kan voorstellen.

Publiceren van vacatures via medium

Het voorstellen van een Vacature in de Supplier Portal gaat via een Publicatie, net zoals de Vacatures die je normaal gesproken op je Website publiceert.
​ 
Als je wilt publiceren naar een specifieke leverancier/Opdrachtgever, maak je een Publicatie voor de betreffende Vacature, naar een Medium specifiek voor deze Opdrachtgever

Een Medium wordt specifiek voor één Opdrachtgever door er een code aan mee te geven. De code in het Medium is het dossiernummer van de Opdrachtgever.

Wil je een nieuwe Leverancier kandidaten laten voorstellen voor een vacature, dien je zelf deze Media aan te maken in de Carerix applicatie.

Dus om een Vacature voor te stellen aan bijv. Opdrachtgever 12, maak je een Publicatie aan op het Medium dat als code ‘12’ heeft.

Vacature flow

Na Publicatie wordt een Vacature zichtbaar op de Portal.

Zet de status van de Publicatie op ‘in bewerking’, dan krijgt de Contactpersoon de optie de Vacature te accepteren of af te wijzen.

Als hij wordt afgewezen stopt de flow, de Publicatie status in Carerix gaat naar ‘publiceren mislukt’.

Als hij wordt geaccepteerd gaat in Carerix de Publicatie status naar ‘gepubliceerd’.
De Vacature blijft zichtbaar in de Portal en de Contactpersoon kan er Kandidaten op voorstellen.

Kandidaten voorstellen

Het voorstellen van een Kandidaat op een Vacature gaat vanuit de kandidaat in de Portal.
De geopende kandidaten-pagina toont een knop ‘Match met een vacature’.
De Leverancier/Contactpersoon krijgt een overzicht van de Vacatures en kan de kandidaat Matchen met de gewenste Vacature en commentaar toevoegen.

Het commentaar wordt zichtbaar in Carerix in 'Dossiers' | 'Matches' - ‘Evaluatie-tab’.

De Fase en de Bron van de Match worden bepaald door de instellingen in het Medium dat gebruikt is de Vacature te Publiceren op de Portal.

Nieuwe Kandidaat

De Contactpersoon kan zelf nieuwe Kandidaten aanmaken. De aangemaakte kandidaat wordt in Carerix zichtbaar met een daarvoor ingerichte Status en gekoppeld aan de Leverancier/Opdrachtgever.

De bron van de nieuwe kandidaat wordt op de ingestelde Bron gezet.

De Verantwoordelijke van de kandidaat is gelijk aan de Verantwoordelijke van de Contactpersoon die de kandidaat aanmaakt.

Matches

Hier zijn de gemaakte Matches te volgen met de processtatus. Er is verder geen actie op mogelijk.

Documenten

Je wil niet dan een Contactpersoon alle beschikbare documenten kan inzien.
In Carerix staat aangemerkt per welk ‘Document type bijlage’ de documenten zichtbaar zijn voor de Contactpersoon in de Portal. Er is geen scheiding mogelijk tussen ‘zichtbaar’ en ‘up te loaden’. Als een specifiek type zichtbaar is in de Portal is deze ook te uploaden.

Tijdens de oplevering van de Supplier Portal wordt er een Opleverdocument verzonden. Hierin staan alle (technische) stappen uitgelegd, specifiek voor jouw Carerix applicatie. 

____
Labels : UD-1907

Was dit een antwoord op uw vraag?