Alle collecties
Dossiers
Kandidaten
De herkomst van kandidaten traceren
De herkomst van kandidaten traceren

Hoe kan je de herkomst van de kandidaten traceren

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Dit artikel beschrijft via welke bron (ook wel: channel) een Kandidaat en zijn sollicitatie (de match) in je Carerix systeem terecht zijn gekomen. Door die informatie vast te leggen beoordeel je eenvoudig welke bronnen - het meest - waardevol zijn. Voor contactpersonen, vacatures en opdrachtgevers zijn er ook bronnen. 

Veld 'Bron'

Het kandidaat- en matchdossier hebben elk een eigen veld 'Bron'. Het veld 'Bron' legt de herkomst vast van zowel de kandidaat als ook zijn sollicitaties (de matches), als volgt:

 • Het kandidaat-dossier houdt vast via welke bron de kandidaat voor het eerst in de database is terecht gekomen.

 • Het matchdossier houdt vast via welke bron de sollicitatie - van deze kandidaat - tot stand is gekomen.

 • Het vacaturedossier houdt vast via welke bron de vacature in de database is terecht gekomen.

 • Het opdrachtgever-dossier houdt vast via welke bron de opdrachtgever in de database is terecht gekomen.

 • Het contactpersoon-dossier houdt vast via welke bron de opdrachtgever in de database is terecht gekomen.

Werkwijze

Solliciteert de kandidaat per e-mail of telefoon? Dan moet je zelf de 'Bron' velden invullen. Solliciteert de kandidaat via de eigen website? Dan worden de 'Bron' velden automatisch ingevuld.

Dus, is de kandidaat via de vacaturebank Monsterboard op je website terecht gekomen? Dan wordt automatisch vastgelegd dat de sollicitatie (=match) via Monsterboard tot stand is gekomen. De kandidaat krijgt zijn bron aan de hand van de bron van de match. 

Was, voor de sollicitatie via uw website, de kandidaat al in de database bekend (bijvoorbeeld vanwege een eerdere sollicitatie) dan wordt het 'Bron' veld in het kandidaat-dossier niet opnieuw ingevuld. Dus bevat het 'Bron' veld in het kandidaat-dossier bijvoorbeeld de vacaturebank 'CareerBuilder' dan zal dat niet worden overschreven wanneer deze kandidaat op een later moment solliciteert via Monsterboard.

Opmerkingen:

 • Monsterboard geeft de mogelijkheid een eigen sollicitatie link in de vacature advertentie op te nemen. Dit moet een link zijn die (a) naar de eigen website wijst(b) en het juiste publicatienummer bevat (het nummer van de Monsterboard publicatie)

 • Het Carerix systeem is in staat automatisch de juiste bron in te stellen doordat ieder bron item is gekoppeld aan het relevante publicatie medium. Zo is de bron 'Vacaturebank Monsterboard' gekoppeld aan het medium 'Monster'.

Tabel 'Bron'

De tabel 'Bron' bevat de items waaruit gekozen wordt bij de 'Bron' velden. Zo'n lijst bevat typisch items als: 'Monsterboard, 'Nationale vacaturebank',.. maar ook: 'Krant', 'Beurs',... 

De beheerder (administrator) van het Carerix systeem moet zelf bepalen welke bron items beschikbaar moeten zijn door de tabel 'Bron' aan te passen.

De tabel Bron is gesplitst in vijf afzonderlijke tabellen:

 • Bron match

 • Bron kandidaat

 • Bron vacature

 • Bron opdrachtgever

 • Bron contactpersoon.

Bij het medium stel je nu een standaard in voor de Bron match. Een Bron match item is aan een Bron kandidaat item te koppelen (via de Tabellen-module), zodat via de Bron match de bijbehorende Bron kandidaat kan worden gevonden. Dit is van belang voor online sollicitaties, waarbij de bron van zowel de match als van de kandidaat wordt ingesteld. Initieel zijn alle vijf de Bron-tabellen identiek gevuld, en zijn identieke Bron match en Bron kandidaat items aan elkaar gekoppeld. 

Het aanpassen gaat als volgt:

 1. Maak ( via Onderhoud | Tabellen ) voor elke bron een tabel item aan:                      - Tabel: één van de 5 hierboven genoemde tabellen                                                  - Naam van de bron ( bijvoorbeeld: Monsterboard, Nationale vacaturebank)            - Actief

Koppel vervolgens bronnen aan corresponderende mediums, als volgt:

 1. Open ( via Onderhoud | Media ) ieder medium

 2. Stel de de juiste standaard bron match in

Publiceer vacatures vervolgens voor het juiste medium:

 1. Open een vacaturedossier en ga naar de tab 'Publicaties'

 2. Maak een nieuwe publicatie aan en kies het gewenste medium

Werking

Bij de sollicitatie via de website wordt het nummer van de publicatie gebruikt. De publicatie bevat de vacature en het medium waar de vacature is gepubliceerd. De medium kan de eigen website zijn maar ook een vacaturebank.

Indien een sollicitant via Monsterboard solliciteert dan bevat de sollicitatielink het nummer van de publicatie dat als medium 'Monster' ingesteld heeft staan.

In uw Carerix systeem staat bij het medium ingesteld welke bron ingevuld wordt. Bij een medium 'Monster' zal de bron dan iets zijn als 'Vacaturebank Monsterboard'

Kandidaatdossier

Bij de eerste inschrijving of sollicitatie wordt het veld 'Bron-kandidaat' in het kandidaatdossier ingevuld en wijzigt daarna niet meer.

Kandidaat nog niet bekend?
Er wordt een nieuw kandidaatdossier gemaakt. Het veld 'Bron-kandi' wordt gevuld op basis van het medium van de publicatie.

Kandidaat bekend maar veld 'Bron' leeg
Bestaande kandidaatdossier wordt bijgewerkt. Het veld 'Bron' wordt ingevuld op basis van het medium van de publicatie.

Kandidaat bekend en veld 'Bron' reeds ingevuld
Bestaande kandidaatdossier wordt bijgewerkt. Echter, het veld 'Bron' blijft ongewijzigd.

Matchdossier

Wordt bij een sollicitatie automatisch een match dossier aangemaakt? Dan wordt het veld 'Bron' in het match dossier automatisch ingevuld op basis van het medium van de publicatie.
Dus, voor iedere sollicitatie vermeldt het corresponderende match dossier de herkomst van de kandidaat voor die sollicitatie.

Opmerkingen

Bron veld in sollicitatie formulier

Voorgaande beschrijving in dit artikel gaat uit van de standaard situatie. Echter, het is mogelijk om het gedrag aan te passen door aan het sollicitatieformulier op de eigen website een keuzeveld ( drop-down ) toe te voegen waarmee de sollicitant zelf de bron voor het matchdossier en/of kandidaatdossier moet instellen.

Wordt een bron ingesteld met een keuzeveld in het sollicitatie formulier dan heeft dat voorrang op de hiervoor beschreven automatische werking op basis van het medium in de publicatie.

Laat de sollicitant met een keuzeveld zelf de bron instellen indien de publicatie het medium 'eigen website' heeft. Is de sollicitatie binnengekomen via een vacaturebank? Biedt de sollicitant die mogelijkheid dan niet. Deze aanpak biedt de sollicitant de mogelijkheid zelf aan te geven waar hij de vacature tegenkwam als dat niet duidelijk wordt uit de publicatie.

Was dit een antwoord op uw vraag?