Alle collecties
Dossiers
Contactpersonen met meerdere Opdrachtgevers
Contactpersonen met meerdere Opdrachtgevers
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Een Contactpersoon is gelinkt aan een Opdrachtgever, maar een Contactpersoon kan ook bij meerdere opdrachtgevers werken.

Waar is de relatie tussen Contactpersoon en Opdrachtgever zichtbaar?

De relatie wordt getoond bij 

  • 'Dossiers' | 'Contactpersonen'

  • Open Contactpersoon, Basis-tabblad

  • Ga naar blok 'Relatie met opdrachtgevers'

Status contactpersoon per opdrachtgever

Een contactpersoon heeft een status: in dienst / uit dienst.
Een contactpersoon kan maar één status tegelijkertijd hebben. Om aan te geven dat de contactpersoon bijvoorbeeld een ex medewerker van een bepaalde opdrachtgever is, dien je een extra rol aan te maken onder "Relaties met opdrachtgevers".

  1. Ga naar 'Onderhoud' | 'Tabellen'

  2. Ga naar de tabel "Relatie contactpersoon"

  3. Klik op de knop [Nieuw]

  4. Vul een naam naar keuze in, bijvoorbeeld ex werknemer.

  5. Kies als type relatie:"CannotBeSelectedTag"

  6. Klik op [Bewaren]

Log opnieuw in om de extra rol te zien.

Was dit een antwoord op uw vraag?