Alle collecties
Dossiers
Leads en Opportunities proces
Leads en Opportunities proces

Het proces en de opbouw van de Leads/Opportunity functionaliteit in Carerix

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Introductie

De Leads sectie is bedoeld voor het gebruik voor de Marketing afdeling, waar de Opportunity sectie meer voor Accountmanagement bedoeld is.

Leads en Opportunities zijn twee aparte onderdelen van het Salesproces die aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Tegelijkertijd hebben ze wel aan compleet verschillende workflow die bestaat uit hun eigen fasen, groepen, procedures, triggers, sjablonen, dashboards, bronnen, opdrachtgevers, contactpersonen en vacatures.

Leads en Opportunities kunnen relaties hebben met verschillende vacatures, maar een vacature kan alleen maar gekoppeld worden aan 1 lead en 1 opportunity. Contactpersonen kunnen wel meerdere koppelingen/relaties met Leads en Opportunities hebben, wat zorgt voor flexibiliteit.

Lees het artikel: Leads & Opportunities activatie

Veranderingen in de applicatie 

Leads en Opportunities gedragen zich als Dossiers zoals bijvoorbeeld Vacatures en Matches, die je kunt koppelen aan Contactpersonen en Opdrachtgevers, en waar je Activiteiten en E-mails aan op kunt maken.
Alle activiteitssoorten en koppelmogelijkheden uit andere Dossiers zijn hier ook van toepassingen.
De grootste verandering in het systeem na de activatie van Leads en Opportunities zijn te vinden in de:

 • Contextbalk - tijdlijn                                                                                                     De Vacature optie in de contextbalk is nu een Lead/Opportunity/Vacature sectie geworden en toont nu een Lead, Opportunity of een Vacature, uitgaande van wat er het laatste gebruikt/geopend is.

Configuratie

Gebruikersrollen 

Via Gebruikersrollen kan er gekozen worden om de opties voor Leads en Opportunities beschikbaar te stellen voor verschillende Gebruikersrollen, en verdere configuratie voor het zien, aanmaken en verwijderen van acties.
Er kan gekozen worden om alleen gebruik te maken van Leads, of alleen van Opportunities, indien gewenst.

Document/E-mail sjablonen 

De Leads en Opportunities functionaliteit is toegevoegd bij Document- en E-mail sjablonen.
"Zichtbaar bij" heeft nu nieuwe opties in het dropdown menu:

 • Leadfase

 • Opportunityfase.                                                                                                          Een nieuwe lijst met beschikbare Fasen is zichtbaar nadat er gekozen is voor "Lead/Opportunityfase".

Lead/Opportunity Fasen aanpassen

De Carerix Beheerder kan de Lead/Opportunity-fasen aanpassen

 • Ga naar 'Onderhoud' | 'Leadfase'                                                                               of 

 • Ga naar 'Onderhoud' | 'Opportunityfase'

De fasenamen zijn meertalig, dus de naam van de fase toont een tekstveld voor iedere vastgelegde systeemtaal.

De Lead/Opportunityfasen gedragen zich hetzelfde als Matchfasen met:

 • Index

 • Activatie checkbox

 • Optie tot een standaardfase

 • Eindfase optie

 • Het kiezen van kleuren

 • Het koppelen van E-mail-sjablonen

 • Het koppelen van Document-sjablonen

 • Mogelijke volgende/vorige Fasen

 • Gerelateerde procedures en fasegroepen (die aan te maken zijn via Tabellen)

 • Codevelden voor Rapportages en instructies 

Tabellen 

Zoals eerder gezegd, is het mogelijk om Tabellen aan te maken voor zowel Leads als Opportunities.
Ze hebben beiden 8 nieuwe tabelsoorten erbij gekregen:

 • Attribuut Lead

 • Attribuut Opportunities 

 • Categorie

 • Groep lead

 • Priorititeit

 • Procedure

 • Rol

 • Bron

 • Fasegroep

Het aanmaken van nieuwe Leads en Opportunities

Er zijn twee manieren op een nieuwe Leads of Opportunities in het systeem aan te maken:

 • Klik op het [+] knopje achter de menu optie Leads of Opportunities.                        of

 • Klik op de knop [+ Nieuw] in het scherm 

Na het drukken op de knop [+ Nieuw]  verschijnt er een Wizard die bestaat uit 3 stappen.

Stap 1 - Zet de Opdrachtgever connectie vast. 

Er zijn drie opties die gekozen kunnen worden:

 1. De suggestie wordt gegeven voor een Opdrachtgever is degene die bovenaan de Contextbalk staat.

 2. Een andere bestaande opdrachtgever selecteren.

 3. Geen opdrachtgever koppelen aan deze Lead. 

Stap 2 - Zet de Contactpersoon connectie vast.

 1. De suggestie wordt gegeven voor een Contactpersoon is degene die bovenaan de Contextbalk staat.

 2. Een andere bestaande Contactpersoon selecteren.

 3. Geen Contactpersoon koppelen aan deze Lead. 

Stap 3 - Maak de Lead/Opportunity aan. 

De Lead/Opportunity kan gekozen worden uit de contextbalk, de 2e optie is 'vind een bestaande Lead/Opportunity en maak een kopie' wordt weergegeven als eerder gekozen Contactpersonen al gekoppeld zijn aan bestaande Lead/Opportunity-dossiers.
De 3e optie is altijd beschikbaar, "Creëer een nieuw opportunity/lead dossier".

Leads en Opportunities onderdelen

Functionaliteiten Overzichtspagina

Zodra je op de Lead of Opportunity optie drukt in het Dossier menu, bevind je je in het "Fase groep" overzicht van Leads/Opportunities. Deze lijkt op het Matchesoverzicht, met een tab voor iedere Lead/Opportunity fasegroep, waarin de Leads/Opportunities fasen zich bevinden. Je vindt hier ook tabs voor “Mijn Leads”, “Leads van mijn vestigingen” en “Alle Leads”. Alle tabs hebben een "Nieuw" knop, een bulk actielijst, een eenvoudige zoekopdracht, een uitgebreide zoekopdracht, de mogelijkheid tot printen, een set rapportages en een preview scherm.

Functionaliteiten Leads/Opportunities Detailpagina

De detailpagina voor Leads/Opportunities bevat de volgende tabbladen en acties:

 • 'Basis-tab'                                                                                                                         - [Bewaren], alle aanpassingen worden opgeslagen in het dossier                            - [Print], gebruik het printsjabloon voor het Lead/Opportunity dossier.                     - [Koppelen],                                                                                                Opportunity-dossier heeft Contactpersoon en Opdrachtgever onderdelen.  Leads-dossier heeft Contactpersoon, Opdrachtgever en Opportunity.                    - [+] Opportunity                                                                                                    Alleen het Lead dossier heeft deze knop.                                                               Net als een Match een knop heeft om vanuit de Match een Plaatsing aan te   maken. Deze knop maakt een Opportunity aan vanuit een Lead.                         

Het heeft ook zijn weerslag op de Eindfase van de Leadfasen; er moet een     standaard Eindfase zijn net zoals in Matches.  
Het eindresultaat is een Opportunity met een gekoppelde Lead.                                     - [Annuleren], sluit het dossier zonder de veranderingen op te slaan

Tabs Leads/Opportunities

Basis-tab

De toolbar bevat Fase in plaats van Status en is in functionaliteit identiek aan de faseselectie in de Match.
Dus wanneer een Fase is veranderd, worden de e-mail en document uitklapmenu's (dropdown-menu's) veranderd. 

Vacatures tab: 

Lead/Opportunity-dossiers kunnen aan verschillende Vacatures gekoppeld worden. 

 • Ga naar Leads of Opportunity

 • Open een betreffende Leads of Opportunity

 • Ga naar 'Vacatures-tab'Hier bevinden zich twee knoppen:- [+ Nieuw], voor het maken en koppelen van nieuwe Vacatures- [+ Toevoegen], voor het koppelen van al bestaande Vacatures

Contactpersonen tab: 

Lead/Opportunity kan meerdere Contactpersonen hebben met verschillende rollen die gevuld worden door de Tabel "Rol" voor Lead/Opportunity.
De Contactpersonen-tab heeft 2 knoppen:

 • [+ Nieuw], voor het maken en koppelen van nieuwe contactpersonen

 • [+ Toevoegen], voor het koppelen van al bestaande contactpersonen                   Als de rol van de contactpersoon NIET op Hoofd contactpersoon of Tekenbevoegde staat, dan kan de Rol veranderd worden in de contactpersonen lijst.

Activiteiten tab: 

Er is een mogelijkheid tot het aanmaken van een activiteit die gerelateerd is aan de Lead/Opportunity. De Nieuw knop is beschikbaar in de tab Activiteiten van het Lead/Opportunity dossier. Uiteraard kan er ook een activiteit aangemaakt worden in het Lead/Opportunity/Vacature deel van de contextbalk. Beide opties maken dezelfde activiteit aan.

Plaatsingen tab: 

Er is een mogelijkheid om Plaatsingen te zien die gekoppeld zijn aan de vacatures in de Lead/opportunity. Het Plaatsing overzicht heeft een Nieuw knop om een nieuwe plaatsing aan te maken. De huidige tab toont alle plaatsingen van vacatures die gekoppeld zijn aan het huidige Lead/Opportunity dossier.

Additionele functionaliteit

Activiteiten 

Ieder onderdeel in de Activiteiten sectie (E-mail, Taken, Afspraken, Notities) heeft twee nieuwe opties: Lead en Opportunity binnen de Koppel actie in het overzicht- en de detailpagina. Als een lead/opportunity gekoppeld is aan een activiteit, dan toont de activiteit detailpagina de informatie over gerelateerde lead/opportunity met de mogelijkheid om fasen te veranderen.

Dossieroverzicht -> Vacature De Koppel knop in het vacatureoverzicht en op de detailpagina heeft twee nieuwe opties: Lead en Opportunity. Wanneer de koppeling tussen Vacature en Lead/Opportunity is gemaakt, toont er een nieuw veld genaamd "Relatie met" Lead/Opportunity link op de detailpagina.

Dossierovericht -> Contactpersonen Nieuwe Leads en Opportunities tabs tonen in de detailpagina van de Contactpersoon. Beide tabs tonen een overzicht met dossiers die gerelateerd zijn aan de Contactpersoon met "Nieuw" knoppen om een nieuwe Lead/Opportunity aan te maken. De Lead tab heeft een extra overzichtsactie: "Verwijder van Lead".

Dossieroverzicht -> Opdrachtgevers Er toont een nieuwe Leads tab in de Opdrachtgever. De tab toont het overzicht van gerelateerde Leads aan de Opdrachtgever met een "Nieuw" knop.

Triggers 

Leads en Opportunities hebben ook triggerfunctionaliteiten. Ze werken op dezelfde manier als de andere triggeropties.

Nieuwe Beschikbare gebeurtenissen: 

 1. Lead/Opportunity is toegevoegd aan de groep

 2. Lead/Opportunity is aangemaakt

 3. Lead/Opportunity laatste wijzigigingsdatum is gepasseerd sinds...

 4. Lead/Opportunity fasegroep is veranderd naar....

 5. Leadfase is gewijzigd in...

Nieuwe beschikbare ...Dan gebeurtenissen: 

 1. Lead/Opportunity is toegevoegd aan de groep...

 2. Lead/Opportunity is verwijderd uit de groep...

 3. Lead/Opportunity fase is gewijzigd in....

____
Labels: UD-883

Was dit een antwoord op uw vraag?