Je maakt gebruik van Carerix en je website. In Carerix maak en beheer je je Vacatures. Deze vacatures zijn niet vanzelf zichtbaar op je website of het Job portal.

Om een vacature zichtbaar te maken, maak je een publicatie:

 • Het "Medium" van deze Publicatie moet zijn: "eigen website"

 • De code bij dit medium moet zijn "web"

 • De Publicatie is zichtbaar vanaf de datum die is opgegeven bij "Datum eerste publicatie"

 • De Publicatie is zichtbaar tot de datum die is genoemd bij "Datum laatste publicatie"

 • Wanneer geen "Datum laatste publicatie" blijft de publicatie zichtbaar

 • Wanneer de "Sluitingsdatum" is verstreken wordt de Publicatie niet meer getoond (dit veld staat op de Admin-Tab)

Doordat er apart een Publicatie gemaakt moet worden voor de Portal bepaal je eenvoudig welke vacatures getoond moeten worden en wanneer.
Daarnaast geeft de publicatie je de volgende opties:

 • Tekst velden van de publicatie worden weliswaar overgenomen uit de vacature, maar je kunt in de publicatie aanpassen. Hiermee kun je je vacature op internet anders formuleren dan intern.

 • Wordt er via de portal gesolliciteerd, dan neemt de sollicitant de verantwoordelijkheid standaard over van de publicatie (en dus niet van de vacature). Hier kun je gebruik van maken door vacatures te hebben met verschillende verantwoordelijken, waar de sollicitaties toch centraal worden opgepakt.

 • Bij de vacature moet "open Sollicitatie" UIT staan. Dit vinkje wordt gebruikt om aan te geven dat een vacature een "dummy" is, bedoelt om open (niet gerichte) sollicitaties op te vangen. Vacatures met dit vinkje aan worden niet getoond in de Portal.

Gebruik geen punten in de publicatie titel (vacaturenaam). Een punt in de titel geeft een foutmelding op elke website met de Cxportal.

Voorbeeld: (Sr.) Consultant Real Estate dit moet zijn: (Sr) Consultant Real Estate

Werkwijze

 • Ga naar 'Dossiers' | 'Vacatures'

 • Ga naar de Vacature die op de website moet komen

 • Ga naar de Publicaties-Tab

 • Kies [Nieuw] (links in het scherm)

 • Je kunt nu aanvinken voor welke media u een publicatie wenst aan te maken

 • Selecteer "eigen website"

 • Vul in eerste- en laatste publicatie datum

 • Controleer desgewenst de overige velden

 • Kies [Voltooien]

Opmaak: Vet, Kop, Lijst,.. etc.

Je kunt de vormgeving van de publicatie beïnvloeden vanuit Carerix.
Dit staat beschreven in het artikel opmaak publicatie tekst.

Status

Publicaties in Carerix kunnen een status hebben. Deze status wordt door Carerix zelf alleen gebruikt wanneer je je Carerix systeem hebt gekoppeld met In Goede Banen (IGB), Mimir of BroadBean.

In andere gevallen wordt rekening gehouden met eerste- en laatste publicatiedatum. Zie ook: Waarom is mijn vacature niet gepubliceerd?

Nog geen Media ingesteld? 

Lees het artikel: Hoe je een Medium kunt in stellen in je Carerix applicatie

____
Labels: UD-317

Heb je het antwoord gevonden?