Wanneer je gepubliceerde vacatures wilt voorzien van een opmaak (layout), bijvoorbeeld bulletpoints, vet of cursief, zul je Carerix in moeten stellen op Text codering en niet op HTML codering gebruik. De Beheerder moet dit eerst instellen.
Nadat de Beheerder het een en ander goed heeft ingesteld, geef je per Medium aan of je deze als Text- of HTML gaat publiceren.

Opmerking:

 • We gaan ervanuit dat je de nieuwste versie van CxPortal gebruikt.

 • Verzoek je webbouwer deze te implementeren. Je vindt de instructies op de Development Wiki - CxPortal code

Werkwijze

HTML codering instellen

 1. Log in als Beheerder

 2. 'Onderhoud' | 'Instellingen' | 'Attribuut en veld instellingen'

 3. Geef het veld "htmlInPublicationTexts" de waarde "YES"

 4. Bewaar de wijziging

Per Medium

 1. Log in als Beheerder

 2. Ga naar 'Onderhoud' - 'Media'

 3. Vink Publiceren als HTML aan

 4. Klik [Bewaren]

 5. Herhaal stap 3 en 4 voor ieder Medium

Voorbeeld HTML codering

Bij het correct doorlopen van de stappen kun je HTML in je publicatieteksten gebruiken.

 1. Ga naar 'Dossiers' | 'Vacatures'

 2. Open een Vacature

 3. Klik Publicatieteksten-Tab

 4. Gebruik nu HTML codering in de tekstvelden, als volgt:

 <html> <head> <style>{font:arial;}</style> </head> <body> <p>Hello <b>world</b>.</p> </body> </html>  

Het resultaat is dan:

Hello world.  

5. Klik op [Bewaren]

Indien je nu bekend bent met HTML coderingen, gebruik dan de HTML editor.

Opmerkingen

 • Kopieer en plak nooit teksten direct vanuit Microsoft Word. Word overschrijft de Carerix HTML layout. In de plaats daarvan is het aan te raden om de optie "plakken als platte tekst" te gebruiken, of plak je tekst eerst in een kladblok document voordat je het van daaruit kopieert en plakt in Carerix.

 • Plaats geen punten in publicatie titels. Je website geeft dan een error. 

Voorbeeld:
(Sr.) Consultant Real Estate moet zijn (Sr) Consultant Real Estate

Publicaties opmaken via tekst codering ("markdown")

U gebruikt deze optie alleen wanner u geen gebruik kunt of wilt maken van standaard HTML opmaak.

Bij oplevering staat het veld "htmlInPublicationTexts" op de waarde "NO". U kunt dan geen HTML coderingen gebruiken. Uw webbouwer kan dan zoegnaamde "markdown" formattering activeren. Voor de opmaak van publicaties gebruikt dan onderstaande Text codering.

LijstBegin elk element van de opsomming met een asterisk en een spatie.

* regel 1 * regel 2 

Vet (Bold)Plaats de tekst tussen dubbele asterisks :

**vette tekst** 

Cusief (Italic)Plaats de tekst tussen enkele asteriks of liggend streepje:

*cursief* _cursief_ 

TussenkopPlaats de tekst achter 5 hekjes: 

###### tussenkop

____
Labels: UD-296

Heb je het antwoord gevonden?