Binnen Carerix werkt je veelal met vacatures. Op je website worden publicaties getoond. Dit artikel licht het verschil toe.

Vacature

Een vacature in Carerix is intern: Dit is het Dossier waaraan u een Kandidaat kunt koppelen (→ match). Deze Vacature is niet openbaar.

Publicatie

Een Publicatie is de manier om (de informatie van) een Vacature openbaar te maken.

Waarom apart?

Redenen om hiervoor een apart Dossier te gebruiken zijn:

Keuze:                                                                                                                              Door een Publicatie aan te maken kies je ervoor om deze Vacature openbaar te maken (te publiceren).

Geldigheid:
Bij een publicatie geef je aan wat de eerste en (optioneel) laatste datum publicatie zijn: Hiermee kun je bepalen wanneer en hoe lang deze publicatie zichtbaar is.
Dit staat los van de begin-en einddatum van een vacature.

Medium:
Een publicatie wordt altijd aangemaakt voor een bepaald medium. Hierdoor bepaal je via welke kanalen een vacature gepubliceerd wordt.
Bijvoorbeeld: Vacature X staat alleen op de eigen website, Vacature Y op Intermediair, Vacature Z op allebei (door middel van twee aparte publicaties bij deze vacature)

Formulering:
Doordat voor de verschillende media aparte Publicaties worden gebruikt kun je teksten in de publicaties variëren: Bijvoorbeeld een wat formelere tekst voor Intermediair

Bron:
Via het medium geef je een standaard "bron" veld aan. Bij sollicitatie wordt deze bron overgenomen door de Match en de Kandidaat. Hiermee kun je achteraf traceren hoe een bepaalde Match tot stand is gekomen.

Fase:
Bij de Publicatie is ook een standaard begin-fase aangegeven (weer via het gekozen medium). Zo kun je "web-sollicitaties" anders afhandelen dan "intermediair-sollicitaties"

Verantwoordelijke:
Een Vacature valt onder verantwoordelijkheid van iemand binnen je organisatie: In het algemeen iemand met Contacten bij de Opdrachtgever. Voor het contact richting de sollicitant kunt u een andere persoon aanwijzen, door de Publicatie een andere verantwoordelijke te geven.

NB:
De sollicitant en de Match nemen de verantwoordelijke over van de Publicatie en dus niet van de Vacature. De verantwoordelijke van de Publicatie zal een notificatie ontvangen bij een nieuwe Kandidaat.

Heb je het antwoord gevonden?