Alle collecties
Marketing
Campagnes
Toestemming voor mailing
Toestemming voor mailing

Bijhouden welke contactpersonen wel of niet deel van een mailing uit mogen maken

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Je maakt gebruik van Carerix. Daarbij verstuur je vanuit dit systeem ook mailings naar jouw contactpersonen in Carerix. Nu wil je bijhouden welke contactpersonen wel of niet deel van zo'n mailing mogen uitmaken.

Dit artikel legt uit welke voorzieningen Carerix hiervoor biedt.

Lidmaatschap van groepen

Bijhouden of een contactpersoon al dan niet gemaild mag worden, gaat door middel van groepen. Je kan dit op twee manieren aanpakken:

Groep "mag wel gemaild worden"
Je houdt bij welke contactpersonen gemaild mogen worden. Alleen contactpersonen die lid van deze groep zijn mogen meedoen met de mailing.

Groep "mag niet gemaild worden"
Je houdt bij welke contactpersonen niet gemaild mogen worden. Bij elke mailing moeten deze personen worden uitgesloten.

NoMailingsTag

Bij de definitie van een groep in Carerix kunt u aangeven dat de leden niet gemaild mogen worden, hiervoor dient de "NoMailingsTag". Carerix zal bij het versturen van e-mail uit een lijst contactpersonen overslaan die tot deze groep behoren.

Op deze manier maak je een groep waarvan de leden niet gemaild mogen worden:

 1. Log in (als Beheerder)

 2. Ga naar: 'Onderhoud' | 'Tabellen'

 3. Kies tabel "Groep contactpersoon", [Zoek]

 4. Kies [Nieuw]

 5. Vul de volgende velden in:                                                                                            - Tabel: Groep Contactpersoon                                                                                  - Instellingen: Actief[x]   default[_]   niet voor web[_]                                              - Index: laat ingevulde waarde staan                                                                          - Daaronder: 'Niet mailen ← dit wordt de naam van de groep                                - Groep klasse: NoMailingsTag

 6. [Bewaren]

Log opnieuw in om de groep "Niet mailen" te zien staan bij contactpersonen.

Automatisch aan- en afmelden voor een groep

Je kan de contactpersonen zichzelf laten aan- en afmelden voor een groep via email. Het sjabloon voor deze e-mail bevat dan speciaal geconstrueerde links die het lidmaatschap sturen.

Resultaat pagina's

Wanneer de contactpersoon op een van de links klikt komt hij terecht op een pagina die wordt gedefinieerd door instellingen in Carerix zelf. Deze instellingen kan je vinden via: 'Onderhoud' - 'Instellingen' - 'Sjabloon onderdelen'

 • activateSubscriptionDoneMessage: boodschap wanneer aanmelden is geslaagd

 • activateSubscriptionFailedMessage: boodschap wanneer aanmelden is mislukt

 • removeSubscriptionDoneMessage: boodschap wanneer afmelden is geslaagd

 • removeSubscriptionFailedMessage: boodschap wanneer afmelden is mislukt

Elk van deze boodschappen is een stukje HTML, u kunt dus van opmaakcodes gebruik maken.

Tip:
Je kan de contactpersoon via deze boodschap ook naar een eigen web-pagina leiden. Hiervoor doorloop je deze stappen:

 1. Vraag de webbouwer een pagina te maken met de boodschap "aanmelden is gelukt". Jouw webbouwer zal een URL aanleveren, bijvoorbeeld: "ht‍tp://www.klant.nl/aanmelden_gelukt.html"

 2. Controleer dat deze URL het gewenste beeld geeft

 3. Vul deze code in bij de activateSubscriptionDoneMessage:

<cx:header name="Refresh" value="0; URL=ht‍tp://www.klant.nl/aanmelden_gelukt.html"/

Analoog voor de andere meldingen

Was dit een antwoord op uw vraag?