MailChimp Campagne

Het aanmaken van een MailChimp campagne en kandidaten en contactpersonen eraan toevoegen

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Om dit artikel te versimpelen wordt in dit artikel alleen gesproken over kandidaten. De methode is echter gelijk aan die van contacten.

Campagne aanmaken

 • Ga in het linker menu naar 'Marketing' | 'Campagnes'

 • Klik op [Nieuw]

 • Kies 'Type Campagne' | 'MailChimp'Dit zorgt ervoor dat alle irrelevante velden verborgen worden.

 • Kies de ontvangers en de vul de andere velden in.

 • Klik op [Bewaar]

Kandidaten toevoegen

Deze methode is gelijk aan die van een reguliere campagne

 • Ga naar het Kandidaten-overzicht

 • Maak een selectie van kandidaten

 • Klik op [Actie] - 'Voeg toe aan campagne' en selecteer de MailChimp campagne.Als de MailChimp campagne niet zichtbaar is log dan opnieuw in.

Voorbereiding voor de eerste MailChimp campagne.

Belangrijk: zorg ervoor dat al deze stappen zijn uitgevoerd voor het verzenden van de eerste MailChimp campagne.

 • Activeer de integratieGa naar Werken met CxMailChimp

 • E-mail sjabloon                                                                                                            Om een mail te sturen heb je een mail sjabloon nodig. Je kan dit sjabloon zelf aanpassen in MailChimp of onze partner M440 kan dit voor jou doen.

 • Domein verificatie                                                                                           MailChimp vereist dat het VAN adres een geverifieerd domein gebruikt. Als je het domein nog niet hebt geverifieerd in MailChimp, dan zal je een error melding krijgen met de instructies om het domein te verifiëren in MailChimp.

 • SPF record                                                                                                        MailChimp vereist ook dat een geldig SPF record is toegevoegd aan jouw DNS voor het geverifieerd domein. MailChimp heeft instructies met betrekking tot CNAME en SPF records beschikbaar gesteld, zorg ervoor dat je deze instructies nauwkeurig gevolgd hebt. 

Aanmaken en sturen of plannen

Wanneer je de MailChimp integratie hebt geactiveerd en je applicatie succesvol geïnitialiseerd is, kan je beginnen met het versturen of plannen van je campagne. 

 1. Open je MailChimp campagne details en ga naar het MailChimp tabblad. Op het tabblad zie je drie velden en een selectie lijst om je MailChimp template te kiezen. Het onderwerp is ingesteld op de naam van de campagne in Carerix en is niet te veranderen in dit scherm. Je moet wel de mailadres van de afzender, en de naam van de afzender zelf invullen. Kies daarna het gewenste sjabloon.                         

Deze sjablonen worden opgehaald uit jouw in MailChimp opgeslagen sjablonen.         Deze kunnen gevonden worden via: https://admin.mailchimp.com/templates/. Opmerking: je hebt minimaal één MailChimp sjabloon nodig om de MailChimp functionaliteit te gebruiken. (zie afbeelding 1)                                                                      

Let op :                                                                                                                                  Je kunt MailChimp merge tags funtionaliteit gebruiken in de velden Onderwerp en From Name deze worden beide op dezelfde wijze gebruiken als in campaigne e-mail

 1. Wanneer je op 'Create and open' klikt, doet het systeem het volgende:              Het verwerkt iedere e-mail op de volgende manier:                                                     - Controleert of de kandidaat of contactpersoon tot de groep 'MailChimp opt-out' behoort. Zo ja dan wordt de kandidaat of contactpersoon overgeslagen.                - Controleert of het e-mail adres van de kandidaat/contactpersoon geldig is.          - Als een abonnee al in de MailChimp Carerix gebruikers lijst staat, dan worden de abonnee zijn informatie bijgewerkt (voornaam, achternaam, volledige naam en de e-mail van de verantwoordelijke).                                                                          

Nadat de MailChimp campagne succesvol aangemaakt en verzonden is, zal je 'Reports' zien verschijnen in het MailChimp tab in Carerix. Dit is een kort overzicht van wat er is gebeurd in jouw campagne.

2. Wanneer je op 'Create and schedule' klikt, krijg je een nieuw veld waar je de datum kan kiezen waarop je je campagne wilt plannen. (zie afbeelding 2) 

Afbeelding 1)

Afbeelding 2)

Nadat je een datum en tijd gekozen hebt en op 'Create and schedule' hebt geklikt, is het proces hetzelfde als met 'Create and send' behalve dat de campagne niet gelijk verzonden wordt, maar wordt ingepland. 

Als een campagne nog niet helemaal klaar is dan kan hij niet verzonden of ingepland worden. Dit kan komen door verschillende oorzaken. De meest voorkomende oorzaken zijn dat het template niet volledig is of dat het domein niet geverifieerd is. Als dit het geval en je MailChimp campagne aangemaakt is, maar niet wil verzenden of versturen dan is de beste optie om de campagne te verwijderen en een volledig nieuwe campagne aan te maken.

Opmerking: Wanneer de MailChimp campagne aangemaakt is, is het niet meer mogelijk om het sjabloon te wijzigen. Als je een ander sjabloon wilt, zal je dus een nieuwe MailChimp campagne aan moeten maken. 

Het personaliseren van jouw campagne

Om persoonlijke mails te sturen naar jouw kandidaten, zijn er 'Merge Tags' beschikbaar in MailChimp. Deze tags halen informatie op uit het kandidaatdossier en vullen deze in in de mail.

Je kan de beschikbare Merge Tags zien in je MailChimp account. Deze is te vinden bij: Lists - Carerix Users - Settings - List fields and *|MERGE|* tags.

Elke kandidaat zal in de mail zijn eigen informatie zien staan (Bijvoorbeeld: Beste Piet). Voor een goede werking zijn de meest recente kandidaatgegevens nodig. Daarom worden, voordat een campagne verzonden wordt, alle gegevens bijgewerkt naar de meest recente informatie uit het kandidaatdossier.

Om je campagne te personaliseren, vul je deze Merge Tags in in jouw campagne. Bijvoorbeeld in het onderwerp:

Wanneer je campagne verzonden wordt, worden *|FNAME|* en *|OWNERNAME|* vervangen door de naam van elke abonnee. Elke abonnee zal dus zijn eigen naam daar zien staan.

De beschikbare Merge Tags zijn:

*|FNAME|* - Contact/Candidate first name

*|LNAME|* - Contact/Candidate last name

*|OWNERNAME|* - Contact/Candidate's owner full name

*|OWNEREMAIL|* - Contact/Candidate's owner email

Activiteiten van kandidaten/contactpersonen

Er worden vier types MailChimp activiteiten bijgehouden: bounced, opened, clicked en unsubscribed. Elke activiteit heeft een eigen campagne id, en een titel voor jouw gemak. Elke activiteit in MailChimp is ook te zien in Carerix door op de campagne te klikken en dan naar het activiteiten tab te gaan. 

Elke activiteit is gekoppeld aan de kandidaat/contactpersoon. Dit betekend dat de activiteit ook zichtbaar in in het activiteiten tab van de kandidaat/contactpersoon

Status van kandidaten/contactpersonen

Er zijn vier statussen voor MailChimp campagne gebruikers op volgorde van belangrijkheid: bounced, opened, clicked en unsubscribed. Elke gebruiker kan maar één status hebben. 

De status die belangrijker is, overschrijft de vorige status. Voorbeeld: gebruiker heeft een mail geopend, dan op een link geklikt, en daarna de mail weer geopend. In dit geval wordt de status niet terug gezet op opened, omdat de gebruiker al een belangrijkere status heeft, namelijk clicked. 

De belangrijkste status is 'Unsubscribed'.

Unsubscribed users

Als een gebruiker zich afmeld van de ontvangen mailing, wordt de gebruiker toegevoegd aan de groep 'MailChimp opt-out'. De 'MailChimp opt-out' heeft een specifieke tag, genaamd 'NoMailChimpMailingsTag'.
Deze tag en groepen worden automatisch toegevoegd aan jouw applicatie wanneer MailChimp geactiveerd wordt.

Wanneer een kandidaat of contactpersoon in de groep 'MailChimp opt-out' staan, dan worden ze niet verwerkt door de MailChimp campagne, ook niet als ze toegevoegd zijn als abonnee.

Synchronisatie proces

De MailChimp integratie geeft de volgende drie functionaliteiten:

 • Activiteit van kandidaat/contactpersoon

 • Status van kandidaat/contactpersoon

 • Kandidaat/contactpersoon groeps update voor unsubscribed users

Deze updates worden automatisch uitgevoerd. Dit gebeurt per MailChimp campagne via de volgende logica:

 • Elke 10 minuten voor campagnes die minder dan 2 uur geleden aangemaakt zijn.

 • Eens per uur voor campagnes die 24 uur geleden aangemaakt zijn.

 • 8 keer per dag voor campagnes die in de laatste week aangemaakt zijn.

 • 4 keer per dag voor campagnes die in de laatste 2 weken aangemaakt zijn.

 • Twee keer per dag voor campagnes die in de laatste maand aangemaakt zijn.

 • Een keer per dag voor oudere campagnes.

____
Labels : UD-368

Was dit een antwoord op uw vraag?