Vanuit Carerix kun je mailings versturen aan Kandidaten, bijvoorbeeld om interessante Vacatures door te geven.

Probleem

Je wilt bepaalde Kandidaten uitsluiten van dergelijke mailings, bijvoorbeeld omdat de kandidaat heeft aangegeven dergelijke mail niet te willen ontvangen.
Je wilt de kandidaat wel in het systeem houden.

Oplossing

Maak de Kandidaat lid van een "Niet mailen groep" op de volgende manier:

Opzetten (eenmalig)

Eerst moet een geschikte Groep gemaakt worden:

  1. Log in als Beheerder

  2. Ga naar Onderhoud | Tabellen, Tabel "Groep-kandidaat"

  3. Kies [Nieuw] voor een nieuw tabel-item, vul de volgende velden in:             Tabel: "Groep-kandidaat".                                                                         Instellingen: [x]Actief                                                                                 Nederlands: "Geen bulk-mail"                                                        Subscriptionclass: <blanco>                                         Subscriptionscheduleclass: <blanco>                                                               Groep klasse: NoMailingsTag                                                                                Deze laatste keuze maakt de groep speciaal: Leden van deze groep ontvangen geen bulk mail

  4. [Bewaar] de wijziging

  5. Log opnieuw in

Gebruik

Op de Basis-tab van de Kandidaat ziet u aan de rechterkant de hints-balk.
Onder groepen ziet u de nieuwe groep "Geen Bulk-mail": vink deze aan, en bewaar de wijziging.

  • Kandidaten die horen tot deze groep krijgen alleen nog e-mail wanneer deze is verstuurd vanuit het kandidaat-dossier zelf.

  • Bij mailen vanuit een lijst worden deze kandidaten overgeslagen: Het bericht wordt aangemaakt, maar krijgt de status "verzenden mislukt". In het bericht zelf staat dan de volgende tekst:

Tips

Contactpersonen: Voor contactpersonen kunt u hetzelfde instellen. U maakt hiervoor een "Groep-contactpersoon" op analoge wijze.
Niet-mailen status: Wanneer u een kandidaat-status koppelt aan de NoMailTag zullen kandidaten van deze status niet gemaild worden. Hiermee kunt u voorkomen dat berichten worden gestuurd aan personen met een status als "uit dienst" of "overleden"

Heb je het antwoord gevonden?