Werking Mailing opt-out

Vanuit een lijst dossiers kun je een mailing versturen aan meerdere Kandidaten/Contactpersonen (bijvoorbeeld om interessante Vacatures door te geven).

De ontvanger kan echter al hebben aangeven dat hij/zij dergelijke mailings niet wenst te ontvangen. Je kunt het systeem dusdanig instellen dat je die Kandidaat (of CP) niet hoeft te verwijderen uit het systeem.

Opt-out (wat wordt er wel/niet verstuurd):

 • Let op: stuur je 1 e-mail aan de Kandidaat vanuit de Basis-tab, dan komt deze wel aan.

 • Echter wanneer de Kandidaat in de adreslijst voorkomt dan zal hij die e-mailing niet ontvangen indien het vinkje staat in diens dossier bij de juiste groep (zie hieronder).

 • Wanneer je voor de e-mailing een Campagne gebruikt, zal de betreffende Kandidaat ook geen kopie ontvangen.

Groep aanmaken - NoMailingsTag 

Door een Kandidaat toe te voegen aan een 'NoMailingsTag' groep kun je hem/haar uitsluiten voor e-mailings.

Het aanmaken van een Groep kan alleen door een Beheerder worden gedaan.

 • Ga naar 'Onderhoud' | 'Tabellen'

 • Kies [Nieuw] voor een nieuw tabel-item                                                                 Vul de volgende velden in:                                                                                            - Tabel: Groep kandidaat (extra velden worden zichtbaar)                                      - Instellingen:  [x] Actief                                                                                              - Dutch: "Geen bulk-mail"                                                                                            - Subscriptionclass: <blanco>                                                                                  - Subscriptionscheduleclass: <blanco>                                                                    - Groep klasse: NoMailingsTag 

 • Klik [Voltooien]

 • De groep is nu zichtbaar in het dossier Kandidaat.

Hoe sluit je Kandidaat uit voor mailings?

 • Ga naar 'Dossiers' | 'Kandidaten'

 • Open een Kandidaat-dossier

 • Ga naar de 'Basis-tab', rechterzijde van het Kandidaat-dossier scherm         Onder Groepen zie je de nieuwe groep '"Geen Bulk-mail"                                       - Vink "Geen Bulk-mail" aan, en [Bewaar] de wijziging.

 • Kandidaten die toegevoegd aan deze groep krijgen alleen nog e-mail wanneer deze is verstuurd vanuit het Kandidaat-dossier zelf.

 • Bij mailen vanuit een lijst worden deze Kandidaten overgeslagen:                       Het bericht wordt aangemaakt, maar krijgt de status "verzenden mislukt".         In het bericht zelf staat dan de volgende tekst:                                                                                            "E-mail niet verzonden"                                             Reden:   Deze Kandidaat (of contactpersoon) zit in een Groep die het verzenden van E-mail niet toelaat.

 • Mails die worden verzonden door Triggers worden ook niet afgeleverd.

Groep indeling in het scherm 

Het is mogelijk de volgorde van de groepen rechts in het Kandidaat-dossier te beïnvloeden door in de tabel de Index waarde aan te passen.

Contactpersoon uitsluiten voor mailing?

Voor Contactpersonen kun je hetzelfde instellen.
Je maakt hiervoor een "Groep Contactpersoon" op dezelfde wijze als hierboven beschreven.

Alternatieve wijze voor NoMailTag:

Je kunt er ook voor kiezen om de "status kandidaat" tabel hiervoor te gebruiken: In deze tabel kan ook de NoMailTag worden gekozen zodat dossiers met deze status niet gemaild zullen worden.
Hiermee kun je bijvoorbeeld voorkomen dat berichten worden gestuurd aan personen met een status als "Uit dienst" of "Overleden".

____
Labels : UD-980

Heb je het antwoord gevonden?