Alle collecties
Onderhoud
Regelingen bij Kandidaten documenteren
Regelingen bij Kandidaten documenteren

Bijzondere regelingen in het Kandidaat dossier documenteren

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Een Kandidaat (medewerker) kan soms gebruik maken van een bijzondere regeling zoals het gebruik van een bedrijfslaptop of een (vaste) bedrijfsauto.
Documenteer deze regelingen in het Kandidaat dossier.

Werkwijze

In het voorbeeld gaan we uit van een reeks bedrijfsauto's (leasewagens) die vast worden toegewezen aan kandidaten (medewerkers).

Carerix Beheerder 

Stap 1: Type regeling aanmaken

Het type regeling wordt gebruikt om aan te geven om wat voor "categorie" regeling het gaat. In het voorbeeld gaat het om "auto's". Andere voorbeelden zijn laptop, mobiel, gereedschapskist etc. Definieer het type als volgt:

 1. Ga naar 'Onderhoud' | 'Tabellen' | Tabel "Type regeling";

 2. Klik op [Nieuw] om een nieuwe regeling aan te maken;

 3. Vul de velden in:                                                                                                              - Actief [√]: plaats hier het vinkje;                                                                                   - Nederlands: vul hier de Nederlandse naam in, in ons voorbeeld "Bedrijfsauto";    - Code: dit veld is optioneel, vul dit veld alleen in als u een koppeling wil maken naar een extern systeem.

 4. Klik op [Bewaren].

Herhaal stap 2–4 voor andere typen die u wilt documenteren.

Stap 2: Middel registreren

Het werkelijke middel (de specifieke auto) wordt in het Carerix systeem geregistreerd als "Faciliteit". Doe dit als volgt:

 1. Ga naar 'Onderhoud' | 'Faciliteiten';

 2. Klik op [Nieuw];

 3. Vul de velden in:                                                                                                              - Naam: geef hier een naam mee (bijvoorbeeld Auto 12-12-AB)                                  - Type regeling: selecteer hier het bij stap 1 aangemaakte type regeling;                 - Identificatie: geef hier een waarde mee, dit is de "naam" die later in het kandidaat dossier gekozen kan worden;                                                                       - Waarde: geef hier de waarde mee van het middel;

 4. Klik vervolgens op [Bewaren] om het middel op te slaan;

Stap 3: Middel toewijzen aan kandidaat (medewerker)

Documenteer het middel als volgt in het kandidaat dossier:

 1. Open het  'Dossier' | 'Kandidaten' | "Admin-tab";

 2. Bij het kopje "Regelingen", selecteer het Type, Middel en een begin-datum. Optioneel een eind-datum en opmerking.                                                                    - Bijvoorbeeld: Bedrijfsauto | Auto 12-12-AB | 01-01-2013 | 01-01-2014 | Relevante opmerking

 3. Voeg extra middelen toe via de [Type +1] knop;

 4. Klik [Bewaren] om het dossier op te slaan.

Labels : UD-1845

Was dit een antwoord op uw vraag?