Alle collecties
Dossiers
Kandidaat niet op tab 'Matches' in vacaturedossier
Kandidaat niet op tab 'Matches' in vacaturedossier

Wat moet je doen als een Kandidaat niet op het Matches-Tab staat in het Vacature-dossier?

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Waar vind je de Kandidaten gematcht aan Vacature?

Hier vind je een overzicht van de Kandidaten die met de Vacature zijn ge-matcht.

  • Ga naar 'Dossiers' | 'Vacatures'

  • Open het 'Matches-Tab'

Je vindt de Kandidaat niet in het overzicht

Oorzaak

De 'Matches-Tab' toont standaard alleen matches die nog in behandeling zijn.
Voor deze Matches geldt: eindfase = NEE.

Oplossing

Maak alle Kandidaten, die ge-matcht zijn, zichtbaar door: 

  • Klik op de knop [Wis Alle] om de zoekvelden leeg te maken. 

  • Klik vervolgens op de knop [Zoeken] om opnieuw alle Matches te vinden. 

Nu worden alle Kandidaten, die gematched zijn, getoond. Ongeacht de Fase waarin ze verkeren.

NB:
Hetzelfde geldt natuurlijk ook andersom:
Wanneer Vacatures (die zijn ge-matcht) niet zichtbaar zijn bij de Kandidaat, controleer dan of er geen Zoekregel actief is die de Match(es) verbergt.

Tips

  • Stel de standaard Fase in. Om zeker te zijn dat een nieuw matchdossier standaard altijd een fase heeft,doe je het volgende:- Ga naar 'Onderhoud' | 'Matchfasen'

  • Open de Matchfase die je wilt instellen als de standaard fase- Het aankruisvak 'default' aanvinkenDesgewenst stel je per productgroep een eigen standaard fase in.

  • Bij een sollicitatie wordt automatisch een match-dossier aangemaakt. Ook bij deze matches wordt standaard een fase ingesteld. Deze fase is afhankelijk van het medium (eigen website, vacaturebank,..) waarlangs de sollicitant solliciteert. Stel deze fase in bij het medium (klik op Media in het menu links).

Opmerkingen

  • Ook in een Kandidaat-dossier vind je een 'Matches-Tab'.Deze tab toont standaard de Vacatures waarvoor de Kandidaat nog in behandeling is. 

Er lijkt een Vacature te missen? 

Controleer dan ook hier of de Zoekcriteria/filter deze Vacature 'verborgen' houden.

____
Labels : UD-1159

Was dit een antwoord op uw vraag?