Een gebruiker kan nu ook een kandidaat worden, zodat je op een eenvoudige manier HR-gegevens, zoals salaris, vakantiedagen en gewerkte uren voor een gebruiker vastlegt. Het maken van een kandidaat bij een gebruiker gebeurt met behulp van de knop kandidaat in het detailscherm van een gebruiker. De resulterende kandidaat kan niet ook nog contactpersoon worden. In het geval dat er al kandidaat-dossiers voor gebruikers zijn aangemaakt, voeg je deze samen met de nieuwe kandidaat-dossiers.

Werkwijze

  1. Druk bij de gebruiker op de knop [Kandidaat] en klik op [Bewaren];

  2. Zoek nu via 'Kandidaten' het reeds eerder aangemaakte kandidaat-dossier voor de betreffende gebruiker op.

  3. Voeg vanuit dit kandidaat-dossier de bestaande kandidaat samen met de nieuw aangemaakte kandidaat.

  4. Vul daarna zo nodig de gegevens van de kandidaat in.

Opmerking: 

Een kandidaat die tevens gebruiker is kan je niet samenvoegen met een andere kandidaat. Een kandidaat die tevens contactpersoon is kan je niet samenvoegen met een kandidaat die tevens gebruiker is.

Heb je het antwoord gevonden?