Het berekeningsblad ('Dossiers' | 'Kandidaat'| 'Admin-tab') is voor het berekenen van verkooptarieven voor je eigen of inkoop medewerkers in het kader van detachering (Staffing Editie). Je berekent in het kandidaat dossier eerst een advies verkoop tariefop basis van een default omrekeningsfactor of default marge percentage die je hanteert in je organisatie.

De advies verkooptarief berekening regel en eventueel overige berekening regels in het Kandidaat dossier worden meegenomen naar het Match- en Plaatsing dossier, wanneer je een van deze Dossiers aanmaakt.
Natuurlijk is het mogelijk af te wijken van het "Advies verkoop tarief" dat je hebt vastgelegd. Zo kun je per aanbieding (Match-dossier) of Plaatsing (Plaatsing-dossier) een berekening regel met een afwijkend tarief (hoger of lager) invoeren.

Uiteraard kun je berekende en vastgelegde verkooptarieven op laten nemen in een e-mail of contracten naar Contactpersonen.

Werkwijze

 • Voordat je het berekening blad kunt gebruiken, moet je een aantal zaken configureren.

 • De configuratie wordt uitgevoerd door een gebruiker met Beheerder rechten.

 • Je moet een keuze maken of je in het berekeningsblad een default verkoopfactor of een default marge berekening toepast. (beide is niet mogelijk)

 • De default waarden leg je vast bij Instellingen. Afwijkingen van de default leg je handmatig vast per Opdrachtgever, Vacature- of Match.

Default marge of verkoopfactor instellen

 • Ga naar 'Onderhoud' | 'Instellingen'

 • Berekeningen, klik [+]

 • Voer marge bedrag in bij defaultMargin (zonder % teken)

 • Bewaren

OF

 • Vul in het veld defaultSalesFactor een factor in. (bv. 2,5)

 • Klik [Bewaren]

Opmerking

 • De ingevoerde default verkoopfactor staat tussen haakjes vermeld achter het veld Verkoopfactor in de Dossiers: Opdrachtgever, Vacature en Match.

 • De formule mag je niet wijzigen indien u niet over JavaScript kennis beschikt. Vraag een wijziging op de formule aan via ons Customer Success Team. Indien je zelf een wijziging maakt in het script, geven wij geen support op bugs etc.

Vergoeding tabel aanpassen

Om voor eigen te detacheren medewerkers een correct verkoop uurtarief te berekenen moet je aan het Vergoeding item Salaris een tag toevoegen.
Indien dit item niet bestaat dan moet je dit item aanmaken.

 • Ga naar 'Onderhoud' | 'Tabellen'

 • Kies Tabel: Vergoeding

 • Kies het item Salaris (of voeg dit toe)

 • Kies bij Vergoedingsoort: salaryCompensationTag

 • Klik [Bewaren]

Uitgangspunt berekeningen: Salaris en/of Tarief velden

Het berekeningsblad rekent vanaf een vastgelegd salaris of tarief van een Kandidaat.

Gehanteerde veld volgorde voor een berekening

 • Het salaris in de vergoeding regel (Eigen Medewerker) of --> indien leeg

 • Het salaris bij Basis-Tab kandidaat bij veld Huidig Salaris.

Voor het uurtarief geldt:

 1. Het uurtarief bij Basis Tab kandidaat bij veld Huidig Salaris of --> indien leeg

 2. Het uurtarief bij Tab Gewenst veld Gewenst Salaris

 • In alle andere situaties moet je zelf iets invullen in het geopende berekening blad.

 • Het berekening blad berekent geen verkooptarief van een bedrag van het type uurtarief vermeld in de Vergoeding regel.

 • Indien je Salaris in de vergoeding regel gebruikt betekent dit automatisch dat het een Eigen Medewerker betreft.

 • Indien je uitgaat van het Huidige Salaris veld in de Basis-Tab kan het elke medewerker zijn en niet specifiek een 'eigen medewerker'.

Verkooptarief berekenen eigen medewerker

In onderstaand voorbeeld berekenen wij het advies verkoop tarief van een eigen medewerker. Het advies verkoop tarief is natuurlijk het tarief dat minimaal geldt voor een project van die medewerker. In onderstaande voorbeeld berekening gaan wij ervan uit dat

 • je een default verkoopfactor hanteert en ingevuld heeft bij Instellingen.

 • Dat je het Vergoeding item Salaris in de tabel Vergoedingen correct heeft ingesteld.

Salaris vastleggen

 • Ga naar 'Dossiers' | 'Kandidaten'

 • Open een Kandidaat

 • Ga naar de 'Admin-tab'

 • Scroll naar het gedeelte Vergoedingen

 • Selecteer Salaris

 • Vul een Maandsalaris in bij (kolom Verkooptarief bijv. 3000)

 • Bewaren

 • Je kunt meerdere vergoeding regels invoeren maar deze worden niet meegenomen in de berekening van het uurtarief. Alleen de eerste vergoeding regel wordt gebruikt voor de berekening.

 • Vaste bedragen per maand voeg je later in, bv. in de tariefregels van het plaatsingsdossier.

 • Werknemerskosten zoals;Laptop, Bonus, Auto, Overig etc. leg je vast in het geopende berekening blad als je de berekening maakt (zie onder).

Berekening blad

 • Scroll naar boven naar het Verkooptarief gedeelte

 • Klik [Nieuwe berekening]

 • Het Berekeningsblad opent in een pop-up

Uitleg berekening blad

 • Je hebt salaris gekozen dus het berekening blad gaat ervan uit dat het een "Eigen medewerker" betreft. De berekening gaat uit van een maandsalaris.

 • Je voert links (waar van toepassing) extra werknemer kostenposten in die in het advies verkooptarief per uur opgenomen moeten worden.

 • Op basis van het ingevoerde maandsalaris en kostenposten en de ingestelde default verkoopfactor of marge wordt het verkooptarief berekend

 • Onder actueel kun je het verkooptarief, verkoopfactor naar wens handmatig verhogen, verlagen of afronden.

 • Een Verkoopfactor of margepercentage in Rood betekent dat je onder de factor of marge zit, in geval van een handmatige aanpassing.

 • Geavanceerd (rechts):

 • Klik op [groene pijl]

 • Je ziet "read only" velden gevuld met de Constante uren waarden die gebruikt zijn voor een berekening.

 1. Bewaar het Berekeningsblad.

 2. Er verschijnt een berekening regel met het Verkoop tarief.

Berekening blad in de Match

Wanneer je  een kandidaat/medewerker, waar al een berekening voor is gemaakt, matcht op een vacature, en je wilt voor die opdrachtgever een ander verkooptarief hanteren dan maak je een nieuwe berekening.

Dit doe je als volgt:

 • Maak een Match van een kandidaat waar al een berekening voor is gemaakt.(zie Admin-Tab)

 • Ga naar Match-dossier van die kandidaat/medewerker

 • Je ziet dat de eerste berekening regel is meegenomen naar het Match-dossier.

 • Kies Berekening

 • Doe aanpassingen (door kosten te verwijderen of toe te voegen of onder Resultaat de factor of het eindbedrag te wijzigen)

 • Klik [Bewaren]

 • Er verschijnt een tweede berekening regel boven de regel van een eerdere berekening.

Tariefregels in Plaatsing dossier

Er is met de Opdrachtgever een verkooptarief en overige vergoedingen afgesproken. Nu maak je de plaatsing aan. Je zorgt er natuurlijk voor dat de laatste berekening in het Match-dossier de definitieve is.

 • Maak een Plaatsing aan in de Match (gebruik de match uit het voorgaande voorbeeld)

Je ziet dat de berekening regels zijn meegenomen naar het Plaatsing dossier.

Je moet nu tariefregels aanmaken, welke nodig zijn voor het sturen van een factuur op basis van gedeclareerde uren.

 1. Vul bij het tarieven gedeelte de velden met de uitkomsten van de laatst aangemaakte (definitieve) berekening regel.

 2. Voeg waar nodig extra tariefregels toe welke nodig zijn om bv. overuren kosten te berekenen aan de hand van ingevulde weekstaten.

Opmerkingen

 • In de praktijk zou de laatste berekening in het Matchdossier het met de klant afgesproken definitieve verkoop tarief moeten zijn. Echter er zijn uitzonderingen waar op het laatst een wijziging moet plaatsvinden (na het aanmaken van de plaatsing). Om die reden kun je ook nog een nieuwe berekening doen in het Plaatsing dossier.

 • De berekening regels in de dossiers kun je niet verwijderen. Zo bouw je een historie van uitgevoerde berekeningen op.

 • Nieuwe berekeningen gemaakt in de Match of Plaatsing worden niet toegevoegd aan het Kandidaat dossier en andersom.

Verkooptarief voor Inkoopmedewerker

 • Ga naar 'Dossiers' | 'Kandidaat'

 • Basis-Tab, veld: Huidige salaris

 • Voer "Uurtarief" in

 • Klik [Bewaren]

 • Klik Admin-tab: Maak de berekening

 • Voer bij Vergoeding het gebruikte uurtarief voor de berekening in

Per e-mail akkoord voor verkoop tarief aan Contactpersoon

Je hebt in het Match-dossier een tarief berekening gemaakt. Je wilt -na onderhandeling- een schriftelijk (reply) akkoord van de Contactpersoon voor het verkooptarief. In de Sjabloon Bibliotheek vind je dit e-mail sjabloon.
Je installeert dit sjabloon bij een Fase in het recruitment proces.

Aanbiedingsbericht bij Fase installeren

 • Ga naar 'Onderhoud' | 'E-mail sjablonen'

 • Sjabloon Bibliotheek

 • Installeer het sjabloon: cp. Aanbiedingsbericht

 • Open de Fase waar je dit sjabloon wilt opnemen ('Onderhoud' | 'Fasen')

 • Vink het geïnstalleerde sjabloon aan

 • Test het uit

Tip: In het e-mailsjabloon wordt het recentste verkooptarief opgenomen.

Per e-mail contractbericht verzenden aan Contactpersoon

Vanuit het Plaatsing-dossier kun je een contractbericht met het laatst berekende verkooptarief verzenden naar een Contactpersoon.

 • Ga naar 'Onderhoud' | 'E-mail sjablonen'

 • Sjabloon Bibliotheek

 • Installeer het sjabloon: Contractbericht

 • Log uit en log weer in

 • Ga naar het Plaatsing-dossier

 • Kies het geïnstalleerde e-mail sjabloon

 • Test het uit

___
Labels : UD-1423

Heb je het antwoord gevonden?