Alle collecties
Activiteiten
E-mail
Doorsturen e-mail mislukt
Doorsturen e-mail mislukt

Troubleshooting | Wat te doen als het automatisch doorsturen van e-mails vanuit Carerix naar jouw eigen e-mail adres niet lukt?

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Je gebruikt de e-mail faciliteiten van Carerix. Als onderdeel daarvan laat je de berichten automatisch doorsturen vanuit Carerix naar jouw eigen e-mail adres.

Probleem

Het automatisch doorsturen staat opeens uit, en uje krijgt onderstaand bericht:

"Onderwerp: Doorsturen e-mail voor gebruiker ... mislukt                                               Bij het doorsturen van e-mail naar ... werd een foutgeconstateerd.                            Om een opstapeling van foutmeldingen te voorkomen is hetdoorsturen uitgezet. Controleer aub of het e-mailadres voor doorsturen geldig is en niet leidt tot terugzending naar Carerix."

Achtergrond

Wat kan gebeuren is dat e-mail die Carerix doorstuurt, gelijk weer terug lijkt te komen. Als dit nieuwe bericht ook weer doorgestuurd zou worden (en dus weer terugkomt) heb je een zogenaamde mail-loop:
E-mail wordt dan eindeloos heen- en weer gestuurd, wat binnen een korte tijd kan leiden tot duizenden kopieën van hetzelfde bericht.

Om dit te voorkomen zat Carerix het automatisch doorsturen direct uitzetten, wanneer wordt herkend dat een doorgestuurd bericht weer terugkomt.

Oorzaak

Reden dat een bericht direct weer terugkomt kan bijvoorbeeld een van de volgende zijn:

  • Het e-mail adres waar naar doorgestuurd moet worden bestaat niet (meer): Elk doorgestuurde bericht resulteert dan in een "bounce".

  • De mail server waarnaar het bericht wordt doorgestuurd reageert niet, of accepteert geen e-mail van Carerix:                                                                        Ook dan krijgt Carerix een bounce terug.

  • Het bericht wordt wel ontvangen, maar aan de andere kant staat aan dat de mail naar Carerix doorgestuurd moet worden:                                                                Een bericht zou dan eindeloos heen- en weergestuurd worden.

  • Aan de ontvangende kant staat een "out-of-office" ingesteld, die een standaard reactie stuurt op elk binnengekomen bericht.

Oplossing

Controleer, mede aan de hand van bovenstaande punten, of het e-mail adres waarnaar wordt doorgestuurd correct werkt, en niet tot terugzending leidt.
Als alles klopt, kun je zelf het automatisch doorsturen weer aan zetten.

Was dit een antwoord op uw vraag?