Naar de hoofdinhoud
Alle collectiesActiviteitenE-mail
E-mail komt niet binnen in Carerix
E-mail komt niet binnen in Carerix

Wat te doen als u geen e-mail binnen krijgt in het Carerix systeem

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Je krijgt geen e-mail binnen in het Carerix systeem. Dit artikel omschrijft hoe je dit kan verhelpen.

De knop "Check e-mail" is niet meer aanwezig. De oorzaak is dat in Carerix niet (meer) staat ingesteld dat de e-mail opgehaald moet worden.

Oplossing

 1. Klik rechts boven in op "Mijn gegevens";

 2. Plaats het vinkje bij "E-mail ophalen van mailserver";

 3. Controleer of alle gegevens correct zijn ingevuld (e-mailserver, gebruikersnaam, wachtwoord, SSL/TLS instellingen);

 4. Klik op [Bewaren].

Melding: Gebruikersnaam en/of wachtwoord zijn niet correct - MailboxLoginFailed

Je klikt op de knop "Check e-mail" of op de knop "Folders bewerken" en je krijgt de melding:

MailboxLoginFailed" of: "Uw mailserver gebruikersnaam en/of wachtwoord
zijn niet correct

De oorzaak is dan dat de ingevulde gegevens niet (meer) correct zijn waardoor Carerix geen verbinding meer kan maken met jouw e-mailserver.

Verbeter deze en probeer het opnieuw. 

Er is een verschil tussen de gebruikersnaam/wachtwoord om in te loggen op Carerix, en de gebruikersnaam/wachtwoord voor het ophalen van de e-mail:
Deze laatste wordt door de beheerder van uw mail server bepaald.

Oplossing

 • Klik rechts boven in op "Mijn gegevens";

 • Scroll vervolgens naar onder aan de pagina, hier staan de e-mail instellingen;

 • Vul hier de correcte gegevens in

  • "E-mail ophalen van mailserver" (aan)

  • Mailserver- Gebruikersnaam is vaak gelijk aan uw e-mail adres

  • Wachtwoord

  • Beveiliging (optioneel indien de server dit vereist)

 • Gebruik je IMAP? Koppel dan de folders aan;                                                         NB. Vraag eventueel aan uw systeembeheerder/de beheerder van uw e-mailserver om u hierbij te begeleide voor de juiste gegevens;

 • Klik op [Bewaren].

Melding: Het is niet gelukt om verbinding te maken met uw mailserver.

Je klikt op de knop "Check e-mail" of op de knop "Folders verversen" en je krijgt de melding

Het is niet gelukt om verbinding te maken met uw mailserver

Oorzaak is dan dat de Carerix server die voor je de mail probeert op te halen geen toegang krijgt tot jouw mail server. Bijvoorbeeld door een firewall, of een instelling op de mailserver die Carerix 'buitensluit'.

Oplossing

Vraag bij de beheerder van jouw e-mailserver/jouw e-mailprovider na of Carerix de server mag benaderen om e-mail op te halen en (in het geval van IMAP) of de mappen ook voor Carerix beschikbaar zijn.

Mocht ernaar gevraagd worden, in het volgende artikel kan je lezen welke IP adressen Carerix gebruikt: IP reeks

Gebruik van IMAP: mappen incorrect gekoppeld

Je ontvangt berichten in Outlook maar niet in Carerix. Een oorzaak kan zijn dat de mappen (folders) niet correct gekoppeld staan. Een andere oorzaak kan zijn dat mappen dubbel op de server staan.

Oplossing

Controleer de koppeling tussen de mappen op de server, de mappen in Carerix en de mappen in Outlook en corrigeer deze waar nodig. Zie hiervoor ook het artikel E-mail instellingen en de opmerkingen hieronder.

Opmerkingen

 • Microsoft Outlook heeft een mappen-systeem van zichzelf. Hierin kan het voorkomen dat er meerdere mappen zijn die het zelfde "representeren". Bijvoorbeeld drie verschillende mappen die de uitgaande berichten representeren. Een uitgaand bericht kan dan in een map "uitgaande berichten" staan in Outlook, maar dit is niet dezelfde map als de map die op de server is aangekoppeld. Het bericht is dan niet zichtbaar voor Carerix.

 • Carerix ziet alleen de hoofdmap. Submappen kunnen niet uitgelezen worden. Verplaatst een bericht naar een submap, dan is deze voor Carerix "kwijt".            

  • Een bericht in de map Inbox zal Carerix kunnen zien

  • Een bericht in de map Inbox/Afgehandeld zal Carerix niet meer kunnen zien: de map "Afgehandeld" is niet zichtbaar voor Carerix

 • Carerix kan geen e-mailberichten ophalen als mappen dubbel op de server staan. Bijvoorbeeld: als er twee mappen zijn met de naam "Inbox", dan weet Carerix niet welke van de mappen correct is. De server zal de verbinding verbreken. Dit komt met name voor bij Microsoft Exchange servers.

____

Labels: UD-537

Was dit een antwoord op uw vraag?