Mailing richtlijnen

Houd rekening met deze richtlijnen bij het versturen van een mailing

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Je wilt een mailing versturen naar een groep Kandidaten of Contactpersonen.E-mail die gericht is aan een groep (en niet een reactie is op een directe vraag van de geadresseerde) wordt echter makkelijk als "Spam" gezien.

Je wilt natuurlijk niet dat jouw mailing als spam kan worden aangemerkt, daarom hebben we enkele richtlijnen opgesteld.

Richtlijnen

Je bent duidelijk herkenbaar als afzender

Als klant van Carerix kan je mailings versturen. Deze zijn uiteraard bedoeld in het kader van jouw normale activiteiten. Geef in je bericht daarom duidelijk aan dat de mailing van jou afkomstig is.

Inhoud mailing heeft duidelijk betrekking op jouw eigen activiteiten

Het is natuurlijk prima om geïnteresseerden op de hoogte te houden middels een periodieke Nieuwsbrief, of om jouw relaties een kerstgroet te sturen. Het is niet de bedoeling dat de faciliteiten van Carerix worden misbruikt om te adverteren voor (activiteiten van) derden.

Reden van ontvangst

Geef in het bericht duidelijk aan waarom de geadresseerde het bericht heeft ontvangen, bijvoorbeeld: "U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich heeft ingeschreven bij [naam van jouw organisatie]

Opt-In / Opt-out

Alle bulk e-mail waarvoor de ontvangers niet expliciet toestemming hebben gegeven is op te vatten als spam: De ontvanger heeft er immers niet om gevraagd.
Het versturen van ongevraagde E-mail is strafbaar.
Je dient daarom gebruik te maken van een "Opt in" regeling, waarbij je kunt aantonen dat de ontvanger toestemming heeft gegeven om op de mailinglijst geplaatst te worden.

Zelfs als je deze toestemming hebt, geef de ontvanger altijd een duidelijke mogelijkheid om in de toekomst dergelijke berichten niet meer te ontvangen. De "Groepen" in Carerix zijn daarvoor heel geschikt.

Zie ook:

Voorwaarden van onze provider

Wij zijn gebonden aan de volgende voorwaarden die onze provider aan ons stelt: Terms and conditions.

Voorkom dubbele verzending

Het genereren van de Nieuwsbrief en het ontvangen van de bevestiging neemt enige tijd in beslag. Dit is afhankelijk van de omvang van de mailing.

Wees niet ongeduldig door meerdere malen op de knop te klikken:De mailing wordt dan meerdere malen verstuurd!

Dus: lijkt het niet te lukken? Niet zomaar herhalen, maar eerst uitzoeken of de eerste al dan niet verstuurd is!

Tot slot

Kan je niet voldoen aan bovenstaande richtlijnen, verstuur de mailing dan niet.

In het geval dat wij klachten over het versturen van SPAM binnenkrijgen, sluiten wij jouw e-mail faciliteiten af om te voorkomen dat andere klanten hinder ondervinden van jouw activiteiten.

____
Labels : UD-985

Was dit een antwoord op uw vraag?