TodoTypeKey
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Carerix slaat alle E-mails, Taken, Afspraken etc op in the Tabel 'CRToDo'.
In de Carerix applicatie, zijn deze onder de noemer 'Activiteiten' terug te vinden.
Elke activiteit heeft een specifieke TodoTypeKey, dit om de verschillende types te scheiden.

Vet gedrukte items zijn types die je misschien wilt im- of exporteren.
Alle overige zijn voor intern gebruik.

____

Labels: UD-1278

Was dit een antwoord op uw vraag?