Gebruikersrollen

Verschillende rechten toekennen aan Gebruikers

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Introductie

Deze pagina bevat informatie over het aanmaken en beheren van Gebruikersrollen. Alleen de Beheerder heeft toegang tot de Instellingen van Gebruikersrollen.

Let op:
Het is belangrijk dat je nooit de standaard rol van Beheerder wijzigt of verwijdert.

Werkwijze

 • Klik 'Beheer' | 'Gebruikersrollen'

 • Klik [Nieuw] voor een nieuwe GebruikersrolSelecteer de basis Gebruikersrol (Deze keuze geeft aan welke standaard waarden de nieuwe Gebruikersrol heeft).Vul een gepaste naam en beschrijving in.

 • Klik [Bewaren]

 • Selecteer bij Instellingen welke rechten deze gebruikersrol heeft binnen de verschillende modules van Carerix en op welk niveau

Niveau

 • Geen: Ziet geen items

 • Verantwoordelijke: De items waar de verantwoordelijke de eigenaar is

 • Vestiging: De items van de vestiging waartoe de verantwoordelijke hoort

 • Alle: Alle items (ongeacht verantwoordelijke en vestiging)

Rechten

 • Zichtbaar: De module is (on)zichtbaar voor deze gebruikersrol

 • Zien: De gegevens binnen een module zijn alleen zichtbaar en niet te wijzigen

 • Aanmaken:Nieuwe dossiers aanmaken mag, maar wijzigen van bestaande dossiers niet

 • Wijzigen: In alle dossiers kunnen wijzigingen aangebracht worden

 • Verwijderen: Bestaande dossiers kunnen verwijderd worden

 • Klik [Bewaren]

Gevolgen zichtbaarheid onderdelen in Carerix

Het aanmaken en/of aanpassen van Gebruikersrollen heeft invloed op het gebruik en de zichtbaarheid van de volgende onderdelen in Carerix.

 • Gebruikers

 • E-mailsjablonen

 • E-mail bijlage

 • Documentsjablonen

 • Zoekprofielen

 • Verwijzingen 

 • Triggers

 • Admin/Bonus Tab

Ook hebben diverse tabel instellingen die samenhangen met de gebruikersrollen;

 • Status Kandidaat

 • Status Activiteiten

 • Document Type Bijlage

Specificaties per onderdeel

Gebruiker

Voor elke Gebruiker dient een Gebruikersrol gekozen te worden. Het is dan ook belangrijk om eerst de benodigde Gebruikersrollen aan te maken vervolgens Gebruikers aan te maken. Lees hier meer informatie over het instellen van een Gebruiker.

E-mailsjablonen

Per e-mailsjabloon kan er worden aangegeven voor welke Gebruikersrol(len) dit specifieke sjabloon zichtbaar moet zijn. Maak op deze wijze een e-mailsjabloon (on)beschikbaar voor een bepaalde Gebruikersrol via de opties bij ‘Beschikbaar voor’ in het sjabloon. 

E-mail

Mocht het voorkomen dat bij bepaalde Gebruikers een bijlage in een e-mail niet (meer) zichtbaar is lees dan dit artikel. Ook zijn de tabs in de e-mail box "Alle ontvangen" en "Alle verzonden" alleen zichtbaar indien dit bij de Gebruiksrol als zodanig is ingesteld.

Documentsjablonen

Ook voor elk documentsjabloon kan de zichtbaarheid voor elke Gebruikersrol gekozen worden. Selecteer specifieke Gebruikersrollen juist wel of niet om te voorkomen dat Gebruikers onbedoeld toegang hebben tot sjablonen zoals bijvoorbeeld vertrouwelijke rapportages. Gebruik hiervoor de optie ‘Maak beschikbaar voor’ in het sjabloon.

Trigger Qualifiers

Indien de optie is geactiveerd om qualifiers te gebruiken op triggers, kan er via code gebruik worden gemaakt van Gebruikersrollen. 

Admin/Bonus Tab 

De 'Admin-tab' bij Kandidaten en de 'Bonus-tab' bij Vacatures en Gebruikers zijn alleen maar te zien wanneer daar in de Gebruikersrol voor is gekozen.

Status Kandidaat 

In de items van de tabel ‘Status Kandidaat’ kan de zichtbaarheid per Gebruikersrol worden gekozen. Enkel de geselecteerde Gebruikersrollen kunnen deze kandidaatstatus zien en daardoor kiezen en Kandidaten met deze status wijzigen.

Status Activiteiten 

In de tabel items van de tabellen ‘Status Taak’, ‘Status Notitie’ en ‘Status  Afspraak’ bestaat de optie om alleen voor de geselecteerde gebruikersrollen de ‘Status’ in te zien en aan te passen. Enkel de geselecteerde Gebruikersrollen kunnen deze Kandidaat status kiezen en Kandidaat dossiers met deze status wijzigen.

Document Type Bijlage

In de items van de tabel ‘Status Kandidaat’ kan de zichtbaarheid per Gebruikersrol worden gekozen. Alleen de geselecteerde Gebruikersrollen kunnen bijlagen van dit documenttype zien en toevoegen. Een veel voorkomend probleem is dat Gebruikers bepaalde (type) bijlage niet (meer) kunnen zien. Lees dit artikel voor verdere uitleg. Of dit artikel wanneer het uploaden van een CV bijlage niet werkt.

____
Labels: UD-421

Was dit een antwoord op uw vraag?