Configuratie profielen

Hoe de Administrator de UIconfig kan aanmaken / bewerken

Meer dan een week geleden bijgewerkt

UIconfig, of Gebruikersprofielen, maakt het mogelijk de gebruikersinterface aan te passen per gebruikersrol en zelfs per gebruiker.  

De volgende dossiers kunnen worden geconfigureerd:

 • Taken

 • Matches

 • Kandidaten

 • Vacatures

 • Contactpersonen

 • Opdrachtgevers

 • Publicaties

 • Plaatsingen

Op dit moment zijn er de volgende mogelijkheden:

 • Tabs in het overzicht verbergen

 • Kolommen in het overzicht verbergen. Let op: wanneer kolommen in het overzicht zijn verborgen wordt ook het zoekcriterium verborgen. Het is dan niet meer mogelijk op deze waardes te zoeken.

 • Tabs op de detailpagina verbergen

 • Velden verbergen / Groepen velden verbergen

 • Velden in Wizards verbergen

 • Velden verplicht zetten

 • Velden verplicht zetten per specifieke status kandidaat

Ontwerp je eigen scherm en verbeter je werkproces

Schakel niet-relevante informatie uit met 'Configuratie veldinstellingen' om nog efficiënter te werken in Carerix. Je bespaart veel tijd en een gebruikershandleiding wordt overbodig! Nieuw is de mogelijkheid om deze configuratie te koppelen aan een Status van de kandidaat of aan een bepaalde matchfase.

TIP: Er is ook een rapportage beschikbaar genaamd 'UI config report'. Deze kan je vinden in de bibliotheek voor documentsjablonen en het laat je per configuratieprofiel zien welke velden verborgen zijn of extra validatie bevatten.

Beheer

Iedere Carerix beheerder heeft rechten om de configuratie te beheren. Hiervoor is een optie 'Configuratie' beschikbaar in het linkermenu onder 'Onderhoud'.

Gebruik configuratie

 • Klik 'Onderhoud' | 'Configuratie

 • Kies een profiel om te openenAls er nog geen profiel bestaat, creëer een nieuwe en open deze

 • Klik "Bewerk configuratie" om de configuratie-modus in te schakelen. Bovenin het scherm opent de configuratie-werkbalk. In het linkermenu zijn alleen de configureerbare dossiers zichtbaar

 • In configuratie-modus kun je het profiel configureren middels de instelling-iconen

 • Wanneer je klaar bent, kies in de werkbalk "Sluiten" om op te slaan en te sluiten of "Annuleren" om af te sluiten zonder op te slaan

Koppelen van gebruikersprofiel

Met gebruikersrollen

 • Login als Beheerder;

 • Open "Beheer", "Gebruikersrollen" in het linkermenu;

 • Open de gewenste gebruikersrol;

 • Koppel het gewenste gebruikersprofiel:

 • Herhaal voor alle gewenste gebruikersrollen;

TIP: Indien je het profiel voor ALLE gebruikers wilt inschakelen koppelt je het aan ALLE gebruikersrollen

Aan een specifieke gebruiker

 • Log in als Beheerder;

 • Open "Beheer", "Gebruikers" in het linkermenu;

 • Open de gewenste gebruiker;

 • Koppel het gewenste gebruikersprofiel:

 • Herhaal voor alle gewenste gebruikers;

____
Labels: UD-1462

Was dit een antwoord op uw vraag?