Alle collecties
Beheer
Gebruikers
Bijlage niet zichtbaar
Bijlage niet zichtbaar

Wat te doen als bijlagen niet voor iedere Gebruiker zichtbaar zijn

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Je gebruikt bijlagen in Carerix maar deze blijken niet voor iedere Gebruiker zichtbaar te zijn. Of een Gebruiker probeert bijlagen toe te voegen maar dit lukt niet.
Dit artikel zet de oorzaken en oplossingen uit een.

Probleem 

Een van de Gebruikers binnen je organisatie kan geen bijlagen zien:

 • Ofwel: de collega kan geen enkele bijlage zien;

 • Ofwel: de collega's kan bepaalde typen bijlagen wel zien (bv: "CV") en andere (bv: "contract") niet of niet meer;

 • Ofwel: de collega kan geen bijlagen uploaden (zoals bij het aanmaken van een e-mailbericht).

Oorzaak

In Carerix heeft elke bijlage een bepaald document type. Als iemand een bijlage niet kan zien, dan heeft deze een type dat voor deze Gebruiker niet zichtbaar is.

Betreffende Gebruiker hoort dus bij een Gebruikersrol waarvoor betreffende documenttype(n) niet zichtbaar zijn:

 • Als de collega helemaal geen bijlagen meer kan zien/uploaden, dan heeft de collega een (nieuwe) Gebruikersrol, waarvoor nog geen documenttypen zichtbaar zijn gemaakt.

 • Als de collega documenten van één type niet kan zien, dan is dat type nieuw of aangepast.

Oplossing

Maak de documenttypen zichtbaar voor gebruikers met de rol van deze gebruiker.

Dit doe je als volgt:

 • Log in als Beheerder

 • Ga naar 'Onderhoud' | 'Tabellen'

 • Kies tabel "Document type bijlage" en klik op [Zoek]

 • Open het eerste itemOnderaan kun je d.m.v. vinkjes aangeven welke gebruikersrol(len) bijlagen van dit type mogen zien

 • Zet vinkjes bij de Gebruikersrol(len) die bijlagen van dit type mogen zien

 • Kies [Bewaar] en volgende (de pijl)

 • Herhaal deze stappen voor de rest van de lijst

Achtergrond

In Carerix kan per documenttype worden ingesteld welke gebruikersrollen deze wel en niet mogen zien. Op deze manier kan worden ingesteld dat, bijvoorbeeld:

 • De gewone "recruiters" wel de CV's kunnen zien, maar niet de contracten

 • De "finance" medewerkers alleen de contracten kunnen zien, en weer niet de CV's

____
Labels: UD-580

Was dit een antwoord op uw vraag?