Je wilt voor bepaalde gebruikers het volgende instellen:

  • Wel lijstjes verantwoordelijken zien bij de diverse dossiers

  • Geen menu-item "Gebruikers" onder 'Beheer'

Oplossing

Dit kan je op de volgende manier instellen:

  • Log in als Beheerder

  • Ga naar 'Beheer' | 'Gebruikersrollen'

  • Open de betreffende rol

  • Zet het aankruisvakje bij 'Gebruikers' aan

  • Kies bij "Zien" voor 'Alle'

  • Zet het aankruisvakje bij 'Gebruikers' weer uit

  • Daarna [Bewaren].

In de Verantwoordelijke lijstjes staan dan alle (actieve) gebruikers, maar het menu 'Gebruikers' is niet zichtbaar.

Let op: de gewijzigde Gebruikersrol is pas actief na opnieuw inloggen!

___
Labels: UD-1742

Heb je het antwoord gevonden?