Alle collecties
Dashboards
Carerix Analytics
Carerix Analytics - Time to Hire Dashboard
Carerix Analytics - Time to Hire Dashboard
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Let op: De Time to Fill en Time to Hire dashboards gaan uit van Matchfasen met "Matchproces is succesvol afgerond".

Je kunt in jouw Carerix instellingen bekijken welke Matchfasen staan ingericht als "Succesvol afgerond".

Gebruikte data

Matches

De gemaakte matches tussen vacature en kandidaat

Facts (Matches log)

Het historisch verloop van de matches; matchfases, duur van elke fase.

Vacancies

De vacature waarvan de kandidaat gematcht

Employees

De detailgegevens van de kandidaat

Placements

De uiteindelijke plaatsing die voortkomt uit het matchproces

Candidates

De kandidaat die gekoppeld is aan de match

Office

De verschillende vestigingen waaraan een kandidaat gekoppeld kan zijn

Clients

De klant die gekoppeld is aan de vacature

Meetwaarden

Avg time to first match

De gemiddelde tijd (in dagen) die het duurt voordat de match gemaakt wordt die uiteindelijk een succesvolle plaatsing wordt

Avg. Recruitment time

De gemiddelde tijd (in dagen) die tussen het plaatsen van de vacature en de startdatum van de vacature zit.

Avg. Time to fill

De gemiddelde tijdsduur van het plaatsen van de vacature tot het maken en afronden van de succesvolle match.

Hire

Het aantal matches dat eindigt in een succesvolle plaatsing (gebaseerd op de laatste matchfase)

No Hire

Het aantal matches dat niet eindigt in een succesvolle plaatsing (gebaseerd op de laatste matchfase)

Success Ratio

Het percentage van alle matches dat succesvol eindigt in een plaatsing.

Avg. Time to hire

De gemiddelde tijdsduur van een succesvolle plaatsing, gebaseerd op de doorlooptijd van alles fases.

Avg. No hire

De gemiddelde tijdsduur van een niet-succesvolle plaatsing.

Dimensies

Veldnaam

Tabblad

Omschrijving

Office

Alle

De vestiging die gekoppeld is aan de kandidaat

Employee owner

Alle

De verantwoordelijke voor de kandidaat.

Client

Alle

De klant die gekoppeld is aan de vacature/match

Vacancy owner

Alle

De verantwoordelijke van de vacature

Match source

Alle

De manier waarop de kandidaat in het systeem gekomen is. Een kandidaat kan op een andere manier al in het systeem ingevoerd zijn voordat hij/zij op een vacature reageert

Match apply source

Sourcing

De bron van de sollicitatie, zoals deze door de API wordt meegegeven.

Tags

Sourcing

Tags die meegegeven worden op een sollicitatie, die meekomt via de API.

Match status

Alle

De status van de match, zowel de laatste (actuele) status, als de status en doorlooptijd in het verleden.

____

Labels: UD-3138

Was dit een antwoord op uw vraag?