Alle collecties
Dossiers
Kandidaten
Tarieven voor Kandidaat en Plaatsing
Tarieven voor Kandidaat en Plaatsing
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Plaatsingen zijn exclusief beschikbaar in de Staffing editie van Carerix

Wanneer je werkt met Plaatsingen kun je Tarieven, bijvoorbeeld Inkooptarief, Verkooptarief, onkosten opslaan bij de Plaatsing.
Kijk dan bij de Kandidaat, dan blijkt dat ook daar tarieven kunnen worden ingevuld.

Waarom kunnen de tarieven op twee locaties worden genoteerd?

Toelichting

Een Plaatsing kan worden gezien als de (weergave van de) definitieve overeenkomst tussen alle partijen: Werknemer zal voor de Opdrachtgever omschreven werkzaamheden verrichten tegen een bepaald Tarief en voor een bepaalde periode. Als zodanig zijn de tarieven zoals genoemd bij de plaatsing gezaghebbend:
Hier staat welk Tarief in rekening wordt gebracht bij de werkgever (verkooptarief) en wat wordt uitbetaald aan de Kandidaat (inkooptarief).

De tarieven bij de Kandidaat zijn meer bedoeld als richtlijn.
Dit is nuttig bij het selecteren van een Kandidaat voor een vacature.

Voorbeeld

Je hebt een vacature die je wenst in te vullen. In Carerix zijn twee kandidaten die even geschikt zijn:

  • Jan met een inkooptarief van €50/uur                                                                      Dit zou het inkooptarief van een eerdere plaatsing kunnen zijn

  • Piet met een inkooptarief van €70/uur                                                                       Of uw inschatting van de waarde van deze kandidaat

Je kunt nu kiezen voor de Kandidaat met het meest geschikte Inkooptarief, en je Verkooptarief hierop aanpassen.

NB:
Je dient de tarieven zelf bij te houden. Carerix zal het tarief van de Kandidaat nietovernemen naar de Plaatsing of andersom.

Groepen tarieven

Tarieven kunnen in de volgende groepen onderverdeeld worden:

Een Tarief wordt in het algemeen niet 1:1 doorbetaald aan de kandidaat, denk aan in- en verkooptarief (met marge).
Een Vergoeding wordt in het algemeen wel 1:1 doorbetaald aan de kandidaat, zoals reiskosten of onkosten

Inhoudingen

Inhoudingen gaan van het salaris af, denk aan spaarloon of een pensioenregeling.

Regelingen

Bijzondere regelingen, zoals auto of telefoon van de zaak.

Automatische tarieven

Het is mogelijk om automatisch voor iedere gewerkte dag bv. vaste onkosten vergoeding bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.

Item aanmaken in tabel Tarief

De Beheerder kan het nieuwe item aanmaken in de tabel Tarief:

  • Ga naar 'Onderhoud' | 'Tabellen

  • Klik op [+ nieuw] 

  • Noem het item: Dagvergoeding

  • Selecteer bij het veld Eenheid :  'Werkdag auto'

Tariefregel toevoegen aan Plaatsing

  • Ga naar 'Dossiers' | ' Plaatsingen', open de betreffende Plaatsing

  • Ga naar Basis - Tab

  • Ga naar blok 'Tarieven'

  • Klik [Tarief +], kies voor Dagvergoeding

Er wordt nu automatisch een factuurregel gemaakt voor iedere dag waarvoor minimaal 1 uur is geschreven.

Was dit een antwoord op uw vraag?