Hoe verwijder je een Plaatsing

  • Ga naar 'Dossiers' | 'Plaatsingen'

  • Selecteer 1 of meerdere PlaatsingenDoor het selecteren van 1 of meerdere Plaatsingen, komt de [Actie] knop te voorschijn

  • Klik op de [Actie] knop, kies optie "Archiveer"

Melding "onvoldoende privileges"

Wanneer je een Plaatsing probeert te verwijderen volgt onderstaande melding:

De actie is uitgevoerd op 0 van 2 dossiers.
Voor 2 dossier(s) had u onvoldoende privileges.

Oorzaak

Carerix staat het verwijderen van Plaatsingen niet toe
 (behalve als ze nog de Status "Pro Forma" hebben).

Achtergrond

Carerix beschouwt een Plaatsing, wanneer deze niet meer "Pro Forma" is, als een formle overeenkomst tussen de klant, de Kandidaat en de Opdrachtgever. Een dergelijke overeenkomst kan je niet zomaar als "niet bestaand" beschouwen.
Daarom staat Carerix het verwijderen van Plaatsingen niet toe.

Oplossing

Een Beheerder kan Plaatsingen wel archiveren (ongeacht de status).

____
Labels : UD-346

Heb je het antwoord gevonden?