Alle collecties
Dossiers
Activiteit van Match niet zichtbaar bij Contactpersoon
Activiteit van Match niet zichtbaar bij Contactpersoon

Troubleshooting | Toelichting | Oplossing

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Bij de Match van een Vacature heb je een Activiteit aangemaakt.
Echter: Wanneer je bij de Contactpersoon kijkt, dan zie je deze Activiteit niet terug.

Toelichting

Het klopt dat activiteiten van de Match niet zichtbaar zijn op de Activiteiten-tab van de Contactpersoon

Redenen hiervoor zijn onder meer:
Wanneer een Contactpersoon meerdere Vacatures heeft en elk van die Vacatures heeft meerdere Matches, dan loopt het aantal activiteiten snel op.
Bij de Contactpersoon zouden dan zoveel activiteiten komen te staan, dat het overzicht verloren gaat.

Relevantie:
Bepaalde activiteiten bij een Match zullen betrekking hebben op de Kandidaat en niet op de Contactpersoon.
Het is voor Carerix niet automatisch duidelijk welke Activiteiten wel en niet getoond zouden moeten worden bij de Contactpersoon.

Oplossing

In bepaalde gevallen is het van belang dat u een "Match activiteit" wel ziet op de 'Activiteiten-tab' van de Contactpersoon.
Dit is mogelijk door de betreffende Activiteit expliciet aan de Contactpersoon te koppelen.

Werkwijze

  • Ga naar de Match waar de activiteit bij staat. Merk op dat de context balk automatisch wordt gevuld met de gerelateerde Dossiers, waaronder de Contactpersoon.

  • Ga naar de 'Activiteiten-tab' van de Match en open de Activiteit

  • Kies: [Koppelen...]' Je krijgt nu onderstaande keuze:                                            (*) Met dossier [Contactpersoon: ...] (contactpersoon is al ingevuld)                  (_) Zoek een [Contactpersoon]

  • Kies de bovenste optie en [Voltooien]

Als je nu naar de Contactpersoon gaat (via de context balk) en dan daaruit naar de Activiteiten-tab, dan zie je de Activiteit daar staan. 

____
Labels : UD-1384

Was dit een antwoord op uw vraag?