Match

Alle informatie over Matches

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Wat is een match?

Een match is de "koppeling" tussen kandidaat en vacature. Vanuit een match wordt het recruitment proces gevolgd. Elke stap in het proces is een fase. Een kandidaat kan op meerdere vacatures gematcht zijn. Het benutten van de Fasen levert informatie op voor rapportages. De Matches module zit niet in de Standaard Editie.

Werkwijze

Matches zijn op de volgende manieren aan te maken:

 • Automatisch: Een kandidaat die solliciteert via uw website

 • Handmatig: Een of meer kandidaten die u zelf matcht met een vacature.

Klik hier voor een gedetailleerde beschrijving van het maken van matches

Matches overzicht

De Matches pagina geeft een overzicht van de voortgang van de sollicitaties en processen. Er toont een tab voor iedere fasegroep waarin de procedure zich kan bevinden. Carerix heeft onderstaande fasegroepen gedefinieerd, maar de beheerder kan deze aanpassen naar de procesnamen die in de eigen organisatie gehanteerd worden.  

 1. Fasegroepen: Dit zijn de fasegroepen die Carerix gedefinieerd heeft. Deze zijn te wijzigen in het Onderhoudsmenu onder Tabellen, "Fasegroep match".

 2. Alle Matches: toont het overzicht van alle matches in Carerix

 3. Standaard: toont de naam van het zoekprofiel dat is ingesteld. In dit geval staat er een standaard zoekprofiel ingesteld dat automatisch zoekt op de verantwoordelijke van de match. In het dropdown menu kunnen ook andere zoekprofielen opgeslagen worden. 

 4. Zoekregel: zoek in de matches door middel van verschillende zoekvelden, zoals 'Verantwoordelijke', 'Gehele dossier', 'Aanmaakdatum', 'Fase historie', etc. 

 5. Nieuwe regel: Maak een nieuwe zoekregel aan. Extra zoekregels verscherpen de zoekactie.

 6. Selecteer: Selecteer 'Alle', 'Deze pagina', of 'Niets'. Zodra er matches geselecteerd zijn, tonen de opties hierna:

 7. Actie: geeft de optie om dossiers van verantwoordelijke te wijzigen via 'Neem over' en 'Toewijzen', activiteiten (taak/afspraak/notitie) aan te maken bij alle geselecteerde Match dossiers, en, in het geval van de beheerder, 'Verwijderen' van Matches.

 8. Nieuw: maak een nieuwe match aan.

 9. Afdrukken: druk de geselecteerde match af.

 10. Stuur e-mail: kies een e-mail sjabloon om vanuit de match te versturen. Deze optie is alleen zichtbaar als er door de beheerder e-mail sjablonen beschikbaar zijn gesteld om te versturen.

 11. Kies rapport: kies een rapportage om vanuit het matchesoverzicht te genereren. Deze optie is alleen zichtbaar als er door de beheerder e-mail sjablonen beschikbaar zijn gesteld om te versturen.

 12. Match: open de match om er wijzigingen in aan te brengen

 13. Configuratie: maak wijzigingen in het kolommenoverzicht van de match. Zet desgewenst kolommen aan of uit.

 14. Voorvertoning: toont een preview van de match.

 15. Kies fase: verander de fase van een geselecteerde match. Vergeet niet op (16) Zet fase te drukken om de handeling uit te voeren.

Waar kun je de matches vinden?

Matches zijn zichtbaar in verschillende dossiers:

Eindfase match

Een match staat in een eindfase als het proces voor de kandidaat beëindigd is; bijvoorbeeld als een kandidaat is aangenomen, afgewezen, of als de vacature geannuleerd is. 

PS: In de standard configuratie van Carerix zijn de negatieve eindfasen (afwijzingen) rood gekleurd.

____
Labels: UD-142

Was dit een antwoord op uw vraag?