Bij een kandidaat heeft u een activiteit, die u ook aan een contactpersoon wilt koppelen. Op deze pagina wordt beschreven hoe u een activiteit koppelt aan een contactpersoon.

Werkwijze

Koppel een activiteit van een kandidaat aan een contactpersoon, als volgt:

  1. Klik op kandidaten

  2. Open het dossier van de juiste kandidaat

  3. Klik op de tab Activiteiten

  4. Open de juiste activiteit, die u wilt koppelen

  5. Klik op de knop [Koppelen]                                                                                           U ziet het venster "Koppelen taak - Stap 1 van 2 - Keuze dossier"

  6. Selecteer de optie "Met dossier Contactpersoon: <naam>"

  7. Klik op [Voltooien]

In het overzicht activiteiten van de kandidaat staat nu bij Contactpersoon de juiste contactpersoon vermeld.

Heb je het antwoord gevonden?