De instructies in dit artikel zijn alleen door de Beheerder uit te voeren.

Je hebt Carerix zojuist aangeschaft of je werkt geruime tijd met Carerix en je wilt weten met welke items de tabellen in je applicatie zijn gevuld.
Er zijn 3 Rapportages in de Bibliotheek die de Tabellen en items weergeven in MS-Excel. Dit bestand gebruik je wanneer je de huidige configuratie wilt onderzoeken en/of verbeteren.
Het gebruik van dit MS-Excel bestand scheelt veel "klik werk".
Klik hier voor het MS-Excel bestand.

Werkwijze

  • 'Onderhoud' | 'Tabellen'

  • Kies Rapportage: "Actieve Tabellen"

Standaard laat Carerix 2000 records zien in een excel. Indien de Rapportage niet eindigt bij de Z (Zorgverzekeraar) dan heb je meer dan 2000 records. Je moet dan de weergave tijdelijk aanpassen. Het maximum aantal te genereren items staat standaard op 2000. Dit is bedoeld omdat bij het weergeven van meer dan 2000 records een time-out kan optreden bij andere Rapportages

Je doet het volgende:

  • Ga naar 'Onderhoud' | 'Instellingen' | 'Algemeen'

  • Aanpassen "bulkFetchLimit"Het aantal weer te geven records van 2000 naar bv. 3000

  • Klik [Bewaren]

  • Genereer de Rapportage opnieuw

  • Is dit correct?Zet het weer te geven aantal records weer terug naar het 'veilige' aantal van 2000 bij bulkFetchLimit

Of

  • De-activeer eerst tabellen die je niet gebruikt in je branche. Meestal komt dit voor bij Functie0 en Functie1, bij Opleidingen en Vaardigheden. Immers wanneer je alleen in ICT-ers bemiddelt, moet je de Financiële en andere groepen de-activeren.

  • Genereer de Rapportage nog eens.

Tips:
Indien de Rapportage niet aanwezig is, dan installeer je deze vanuit de Bibliotheek. Zoek met Ctrl+F in de Bibliotheek op "Actieve Tabellen".
Zo vind je de te installeren Rapportage(s) snel. Klik dan op "installeren".

Wil je de standaard inrichting MS-Excel inzien, naar de methodiek van Carerix, en zoals Carerix per 1-1-2011 wordt opgeleverd?
Vraag deze dan kosteloos aan bij het Customer Success Team

____
Labels: UD-515, bulk, Bulk

Heb je het antwoord gevonden?