Factuurregels Module
Meer dan een week geleden bijgewerkt

De factuurregels module biedt de volgende mogelijkheden:

 • Snel en overzichtelijk factuurregels beheren

 • Automatisch factuurregels maken op basis van weekstaten

 • Factuurregels koppelen

De nummers corresponderen met de volgende mogelijkheden:

 • Concept factuurregels

 • Geaccepteerde factuurregels

 • Factureerbare factuurregels

 • Gefactureerde factuurregels

 • Exporteerbare factuurregels

 • Geëxporteerde factuurregels

 • Vervallen factuurregels

 • Maak hier een nieuwe factuurregel aan

Structuur

Om te factureren wordt de financiële informatie van een plaatsing gebruikt (salaris, tarief).

 • Een factuur heeft verschillende factuurregels

 • W&S, facturatie door middel van zelf aangemaakte factuurregels;
  - Gelinked aan de vacature
  - Provisie en Succesvergoeding
  - Persoonlijkheidstest
  - Reclame voor de vacature

 • Detachering, facturatie door middel van ingevulde weekstaten;
  - Gewerkte uren x tarief
  - Inclusief overwerk
  - Vergoeding voor reiskosten
  - Diverse andere kosten zoals lunch

____
Labels: UD-223

Was dit een antwoord op uw vraag?