Naar de hoofdinhoud
Alle collectiesActiviteitenE-mail
E-mail mappen in Carerix
E-mail mappen in Carerix
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Mappen in Carerix

Ontvangen
Hierin komen de e-mailberichten binnen, ze blijven er staan totdat je kiest voor "archiveren" of "verwijderen".

Verzonden
Hier staan de uitgaande e-mailberichten, blijven staan totdat je kiest voor "verwijderen".

In Bewerking
Hierin komen e-mailberichten waar je aan begonnen bent, maar nooit werkelijk hebt verstuurd of hebt geannuleerd. Wordt in andere systemen ook wel "Concepten" genoemd. Deze map is alleen zichtbaar als er werkelijk wat in zit.

Archief
Hier staan de e-mailberichten die je hebt gearchiveerd. 

Spam
Hier staan de e-mailberichten die door Carerix als Spam zijn aangemerkt.
E-mailberichten ouder dan enkele weken worden automatisch vernietigd.

Verwijderd
Hier staan de e-mailberichten die je hebt verwijderd. E-mailberichten ouder dan enkele weken worden automatisch vernietigd.

NB: Carerix biedt geen voorzieningen om eigen mappen aan te maken. Andere mappen die op de e-mailserver staan worden niet uitgelezen.

Relatie met dossiers

Carerix zal in- en uitgaande e-mailberichten waar mogelijk koppelen aan de dossiers van kandidaten, contactpersonen e.d. Zo zal een e-mailbericht dat door een kandidaat is gestuurd terug te vinden zijn bij "ontvangen" maar ook bij de kandidaat zelf.

Merk op dat een e-mailbericht 1 keer in de database staat: Als je het e-mailbericht verwijdert zal het dus ook niet meer beschikbaar zijn bij de kandidaat.

Wil je een e-mailbericht niet meer bij "ontvangen", maar nog wel bij de kandidaat, kies dan "archiveren": het bericht blijft dan beschikbaar bij het kandidaat-dossier.

____
Labels: UD-1733

Was dit een antwoord op uw vraag?