Alle collecties
Activiteiten
E-mail
Persoon aan e-mail koppelen
Persoon aan e-mail koppelen

Hoe koppel je een persoon aan een e-mail

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Je gebruikt e-mail vanuit Carerix. Zowel uitgaande als binnenkomende e-mail wordt meestal gekoppeld aan een of meer dossiers. Op basis waarvan gebeurt dat?

Uitgaande e-mailberichten

Bij elk dossier is een optie kies e-mail met een lijstje sjablonen, mits er passende sjablonen zijn. Maakt u een e-mail op basis van een van deze sjablonen, dan is de e-mail automatisch gekoppeld aan dit dossier.

Een e-mailbericht die wordt gemaakt met de (+) is bedoeld voor een 'ad hoc' e-mail. Waar mogelijk wordt deze gekoppeld op basis van het e-mail adres. Het advies is echter om gebruik te maken van de sjablonen die bij het dossier beschikbaar zijn. 

Binnenkomende e-mailberichten

E-mail die het systeem binnenkomt wordt op een van de onderstaande manieren gekoppeld. Het maakt daarbij niet uit of de e-mail direct is binnengekomen of via e-mail-synchronisatie.

Replies

Is een binnenkomend bericht een reply op een bericht dat vanuit Carerix is verstuurd, dan herkent Carerix dat. De reply wordt aan dezelfde dossier(s) gekoppeld als het uitgaande bericht. 

Via e-mailadres

Carerix bekijkt het afzender adres van een binnenkomend e-mailbericht. Komt dit e-mailadres voor bij een Carerix gebruiker, bij een contactpersoon of kandidaat, dan wordt het e-mailbericht aan deze persoon gekoppeld.

Was dit een antwoord op uw vraag?