XML Toegang
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Je websitebouwer heeft toegang tot de XML interface van Carerix nodig. Alleen de beheerder heeft toegang tot deze instellingen.

Werkwijze

Ga naar "Onderhoud" > "Instellingen" > 'XML-interface' (druk op "+")

Hier vind je de volgende velden:

 • AllowIP: vul de IP adressen in (gescheiden door komma's, spaties zijn niet toegestaan) die uw websitebouwer gebruikt voor toegang tot de XML interface. Vraag deze op bij uw websitebouwer.                                                                    
  NB: Zorg er voor dat het IP adres 81.93.51.216 is toegevoegd aan deze lijst: deze server wordt gebruikt door andere Carerix services.
  Zorg er ook voor dat de IP adressen in de lijst niet gescheiden zijn met een spatie of enter, alleen een komma. Op deze manier bijvoorbeeld: 192.168.1.2,1.1.1.1,8.8.8.8

 • RequireSSL: vul YES of NO in om aan te geven of er gebruik gemaakt wordt van SSL (HTTPS) voor toegang tot de XML interface. Raadpleeg hierover uw websitebouwer.

 • xmlAlertPassword: vul het wachtwoord in voor de XML Alert Functie (Carerix Desktop).
  Dit wachtwoord is anders dan uw Carerix wachtwoord en deze functionaliteit is verouderd, dit werd gebruikt met i.c.m. widgets die binnen Windows Vista beschikbaar waren.

 • xmlPassword: vul het wachtwoord in voor de XML interface.
  NB: Dit wachtwoord is bij oplevering ingesteld. Verander dit wachtwoord niet zomaar. Indien het nodig is om het wachtwoord te veranderen, stel dan de Carerix helpdesk op de hoogte van deze verandering. Dit zorgt er namelijk voor dat aangemaakt API tokens niet meer werken.

Belangrijk

Sinds 2021 is het niet meer nodig om het volgende IP adres in het veld AllowIP te hebben:

 • 62.148.167.186

____

Labels: UD-1285

Was dit een antwoord op uw vraag?