SMTP
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Je stuurt e-mails met het Carerix systeem. Jouw Carerix systeem maakt de e-mail en verstuurt de e-mail via de mail server ( SMTP server ) van Carerix. Heb je een eigen SMTP server? Dan kan je die ook gebruiken.

Redenen om een eigen SMTP server te gebruiken:

 • Kleinere kans dat men jouw e-mail als spam aanmerkt.                           Sommige spamfilters controleren namelijk of de SMTP server standaard bij jouw domein hoort. En de SMTP server van Carerix hoort standaard niet bij jouw domein. Dat betekent niet dat de e-mail direct als spam wordt gekwalificeerd maar het telt wel mee.                                                                    NB: Je voorkomt dit door Carerix op te nemen in uw SPF record.

 • Verzending verloopt sneller                                                                                        Het Carerix systeem verzendt standaard namelijk maximaal 1.200 e-mails per uur. Deze limiet is ingesteld om de kans te verkleinen dat de e-mail als spam wordt gekwalificeerd als de e-mail via de SMTP server van Carerix verloopt. Loopt de verzending via jouw eigen STMP server? Dan is het mogelijk de snelheid te vergroten naar 6.000 e-mails per uur (maximaal, want mede afhankelijk van de omvang van berichten).

 • Voorkomt problemen met mail binnen eigen domein.                              Sommige mailservers vinden het prima om mail "van buitenaf" te verwerken, maar alleen als die vanaf een ander domein komt. Mail die afkomstig zegt te zijn van het eigen domein, maar toch van buitenaf komt, wordt geblokkeerd.

Werkwijze

Stel je eigen SMTP server als volgt in:

 • Login als Beheerder

 • Klik Tabellen links in het menu

 • Klik Nieuw

 • Selecteer tabel 'andere SMTP-server'

 • Vul bij Andere SMTP-server de naam van uw server in, bijvoorbeeld: smtp.xs4all.nl

 • Vul bij Login gegevens de gebruikersnaam en wachtwoord in ( zoals verstrekt door uw e-mail provider ): beide gegevens door 1 spatie gescheiden.

 • Klik [Bewaren]

Iedere gebruiker activeert deze externe SMTP server nu als volgt:

 • Login met je gebruiker gegevens

 • Klik Mijn Gegevens rechtsboven

 • Selecteer de SMTP server onder E-mail instellingen | Uitgaande mail server

 • Klik [Bewaren]

Vanaf nu verwerkt deze SMTP server de e-mails van deze gebruiker.

Snelheid vergroten

E-mails met 6.000 stuks per uur door het Carerix systeem aanbieden aan je eigen SMTP server? Doe dan het volgende:

 • Neem een account af bij een SMTP service, bijvoorbeeld bij: http://www.serversmtp.com

 • Volg de instructies onder Werkwijze

 • Selecteer in veld Soort server de optie Geschikt voor grote hoeveelheden mail bij het item in de tabel andere SMTP-server

 • Selecteer de SMTP server bij de instellingen van de gebruiker die de mailings verzendt

Voorwaarden/beperkingen

 • De Carerix applicatieserver biedt iedere 5 minuten maximaal 500 e-mails aan aan de ingestelde externe SMTP mailserver indien de batch van 500 mails 80 Mb groot is. (lees: 160 Kb/e-mail)

 • De Carerix applicatieserver dient iedere batch binnen 1 minuut te kunnen versturen. Grote (bulk-)acties die tegelijkertijd actief zijn zullen dus vertraging opleveren.Bijvoorbeeld: een mailing van 100 stuks is niet binnen het uur verstuurd, wanneer jouw collega net een mailing van 10.000 in de queue heeft gezet.

 • De grootte van het e-mailbericht zorgt voor omgekeerd effect in de afhandeling. Bijvoorbeeld: Is het bericht 320 Kb groot, dan is de maximale capaciteit 3000/uur.

 • Controleer je Instellingen (Onderhoud/Instellingen/Algemeen/e-mailSendLimit): standaardwaarde 10.000 . Pas aan naar het eigen gewenste maximum, indien hoger aantal per mailing (in duizendtallen).

Opmerkingen

 • Maak gebruik van een gespecialiseerde SMTP dienstverlener. Zij zorgen er voor dat de e-mail met grotere zekerheid en snelheid wordt verzonden.

 • Mocht het gebruik van een andere smtp server niet werken, probeer dan een extra lookup te voorkomen door de smtp server tussen blokhaken te zetten Voorbeeld: [smtp.com]

 • Het is ook mogelijk om gebruik te maken van een SSL of TLS verbinding. Dit geeft je aan door het juiste poortnummer toe te voegen aan de naam van de SMTP server: [smtp.uwserver.com]:465 (SSL)[smtp.uwserver.com]:587 (TLS)

 • Verzeker je er van dat de SMTP server die je instelt de grote aantallen aan kan. Doe je dat niet dan loopt je de kans dat jouw provider het verzenden van e-mails geheel blokkeert.

 • De ingestelde SMTP server wordt gebruikt wanneer het afzender (from:) adres in het bericht gelijk is aan het e-mailadres zoals dat bij deze gebruiker is ingesteld.

 • Als de SMTP is ingesteld dan duurt het ongeveer 15 minuten voordat ermee getest kan worden.

____
Labels: UD-1897

Was dit een antwoord op uw vraag?