Naar de hoofdinhoud
Alle collectiesActiviteitenE-mail
Carerix mail wordt als spam gezien
Carerix mail wordt als spam gezien

Wat te doen als Carerix mail als spam wordt gezien

Meer dan een week geleden bijgewerkt

U verstuurt email vanuit Carerix, waarbij u uw eigen emailadres
(voorbeeld: naam@uwdomein.nl) als afzender gebruikt. U krijgt bericht dat deze
(ten onrechte) als spam worden aangemerkt.

Ook kan het gebeuren dat uw bericht wordt geweigerd met een melding als:

553 sorry, that domain isn't in my list of allowed rcpthosts (#5.7.1)
--of--
5.7.1 Unable to relay
--of--
host <uw mail server> said: 550 High probability of spam
--of--
The following organization rejected your message: <uw mail server>

Oorzaak

 Omdat spam steeds vaker voorkomt, worden spam filters steeds strenger: ze proberen op basis van diverse regels te kijken of een bericht bonafide is. Een controle die wordt gebruikt is het bekijken van het "domein" van de afzender:

 • De afzender is "uwnaam@uwdomein.nl"

 • Email vanuit Carerix wordt verstuurd vanuit het domein "carerix.net"

 • Je krijgt dan een mailtje met afzender "@uwdomein.nl", dat wordt aangeboden door een server van "carerix.net" Dit verschil wordt soms als verdacht gezien. Dit kan er samen met andere factoren voor zorgen dat uw bericht als spam wordt aangemerkt.

Andere redenen waardoor uw mail wordt gemarkeerd als spam:

 • Logo of plaatje

 • Geen onderwerp in de mail

 • HTML foutief

 • Weinig tekst, veel plaatjes

 • Verdachte attachments

 • Verwijzingen naar scripts

 • Het afzend adres staat wellicht op een blacklist

Oplossing 1: Eigen SMTP server gebruiken

Een oplossing is om er voor te zorgen dat dit verschil er niet is: Carerix biedt de mogelijkheid om de email via uw eigen mail server (SMTP server) te versturen.

 In dit geval wordt de Carerix email werkelijk vanaf hetzelfde domein (uwdomein.nl) verstuurd als het afzender adres aangeeft.

Werkwijze

Om van deze mogelijkheid gebruik te maken moet eerst door uw eigen Carerix beheerder een lijst van mogelijke SMTP servers worden aangemaakt. Vervolgens kan elke gebruiker bij zijn email instellingen aangeven of hij daar gebruik van wil maken:

Instellen SMTP servers

Om een SMTP server toe te voegen doorloopt u de volgende stappen:

 1. Log in als Beheerder

 2. Ga naar Onderhoud | Tabellen, tabel "Andere SMTP server"

 3. Kies [Nieuw]

 4. Vul in de naam (bv: "smtp.uwdomein.nl") of het IP nummer (bijvoorbeeld: 192.42.11.22, of bij afwijkend poortnummer in dit formaat: [192.42.11.22]:587)

 5. Vul bij de Logingegevens een gebruikersnaam en wachtwoord in waar mee mail verstuurd mag worden via uw SMTP server                                                          Deze login gegevens zullen verschillen van uw "carerix login". Vraag de juiste login gegevens op bij uw systeembeheerder

 6. Kies [Bewaren]

Gebruik maken van deze SMTP server

Om een eerder aangemaakte SMTP server te gebruiken doorloopt u de volgende stappen:

 1. Log in en ga naar "Mijn gegevens", kopje "E-mail instellingen"

 2. Kies de gewenste server bij "Uitgaande mail server (SMTP)" laat blanco als u van de Carerix SMTP server "mail.carerix.net" gebruik wilt maken

 3. Kies [Bewaren]

Oplossing 2: Sender Policy Framework

Oplossing 3: Het bericht verbeteren 

Indien de oorzaak niet te herleiden is naar de wijze van verzenden dan is de inhoud van het bericht de oorzaak. Verbeter de inhoud van het bericht. Redenen waardoor e-mail als spam wordt gekenmerkt:

 • Logo of afbeelding;

 • Geen onderwerp;

 • HTML incorrect of slordig;

 • Weinig tekst, wel afbeeldingen;

 • Bijlagen die verdacht zijn;

 • Verwijzingen naar scripts;

 • Uw afzender-adres staat op een blacklist;

Vraag eventueel aan de ontvangende partij na te gaan om welke specifieke reden het bericht was "afgekeurd.

____

Labels: UD-1023

Was dit een antwoord op uw vraag?