Opdrachtgevers

Informatie over de opdrachtgever module

Meer dan een week geleden bijgewerkt

De opdrachtgever module biedt de volgende mogelijkheden:

 • Een nieuwe opdrachtgever maken

 • Een opdrachtgever koppelen aan een vacature of een match

 • Een overzicht tonen van alle dossiers die als opdrachtgever zijn aangemerkt. Let op: dit kunnen zowel leveranciers zijn, als opdrachtgevers van verschillende statussen (klant, prospect, etc).

Overzicht

Hieronder ziet u een screenshot van het opdrachtgeversoverzicht. De nummers corresponderen met de volgende mogelijkheden:

 • Opdrachtgevers; overzicht van alle opdrachtgevers

 • Contactpersonen; alle contactpersonen bij de opdrachtgevers

 • Gearchiveerd; alle gearchiveerde/verwijderde opdrachtgevers

 • Filterprofiel; hiermee kunt u via een opgeslagen aantal zoekregels gaan zoeken

 • Zoeken; met behulp van meerdere zoekregels kunt u snel tussen opdrachtgevers zoeken

 • Actie: met behulp van de actie knop kunt u verschillende acties ondernemen, namelijk: een opdrachtgever dossier overnemen als verantwoordelijke, een dossier aan een andere verantwoordelijke toewijzen, direct een activiteit (taak/afspraak/notitie) aanmaken voor één of meerdere dossiers, opdrachtgever dossiers toevoegen/verwijderen aan een groep, voor één of meerdere opdrachtgevers de status wijzigen, of archiveren.

 • Nieuw; klik op nieuw om een nieuw opdrachtgever aan te maken

 • Kies rapport; kies een rapport sjabloon/rapportage op basis van geselecteerde opdrachtgevers

 • Klik op een opdrachtgever om deze te bewerken

De verschillende Opdrachtgever velden in de basistab:

De velden die u mogelijk tegen komt onder het tab 'Basis'. (Tonen deze velden niet, dan zijn ze mogelijk door de beheerder uitgezet middels Configuratieprofielen.)

Tweede opdrachtgever

De tweede Opdrachtgever is bedoeld voor (bijvoorbeeld) de volgende situatie: Een detacheerder heeft een leuke vacature bij Bakker BV, maar krijgt deze zelf niet vervuld, en vraagt jou of jij er een kandidaat voor hebt. Jij hebt dan een vacature bij deze detacheerder, maar eigenlijk bij Bakker BV.

Dan is de Opdrachtgever die detacheerder en de 2e opdrachtgever Bakker BV.

____
Labels: UD-196

Was dit een antwoord op uw vraag?