Alle collecties
Beheer
Gebruikers
Token Based Access (Gebruiker)
Token Based Access (Gebruiker)

Hoe stel je TBA in voor een gebruiker

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Beperk de toegang tot Carerix voor niet-geautoriseerde PC's met behulp van TBA. Met behulp van "tokens" valt in te stellen welke computers toegang hebben tot Carerix. TBA werkt met cookies en is dus browser afhankelijk. Je stelt aparte tokens in voor thuis en onderweg (op bijvoorbeeld je telefoon).

 • Ga naar 'Beheer' | 'Gebruikers", open een Gebruiker

 • Ga naar blok 'Token Based Access instellingen'

 • Controleer of de gebruiker een privé e-mailadres heeft ingesteld.
  (blok 'Contactgegevens')

 • Kopieer dit adres naar veld TBA e-mailadres in blok, 'Token Based Access instellingen'

Installeer Token e-mail sjablonen

 • Ga naar Onderhoud

 • E-Mail sjablonen, kies [Bilbliotheek...]

 • Installeer de volgende sjablonen:
  - SYS: thuistoken
  - SYS: onderwegtoken
  - SYS: werktoken

Nu kunnen de activatie e-mails voor de TBA verstuurd worden naar de gebruiker.

Inloggen

Bij het inloggen kun je de melding krijgen dat het token niet is gevonden.
Volg de instructies op het scherm en zorg er voor dat het linkje dat in de activatie e-mail staat wordt geopend in de zelfde browser als waar je mee inlogt.

Tips

 • Het accepteren van Cookies moet aanstaan in de browser.

 • De thuistoken is standaard 1 maand geldig. De onderwegtoken is standaard 1 uur geldig.

 • De gebruiker activeert zijn token via de activatie e-mail. De activitatie e-mail ontvangt de gebruiker op het TBA e-mail adres. Om TBA goed te laten werken moet een emailadres worden ingevuld waar een token naartoe kan worden gestuurd. Let op dat dat een email adres is dat buiten Carerix toegankelijk is.

 • Herstel alle tokens met de Terugstellen tokens.
  De token wordt zo eenmalig automatisch ingesteld.

 • Je kan Carerix zo instellen dat er alleen toegang mogelijk is vanaf uw kantoor.
  Zie hiervoor het artikel TBA Toegang toestaan vanaf specifieke IP adressen

____

Labels: UD-1297

Was dit een antwoord op uw vraag?