Additionele Velden

Attributen | Extravelden toevoegen | Gedefiniëerd in de tabellen

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Introductie

Extra vrije velden kun je definiëren voor Matches, Kandidaten, Vacatures, Contactpersonen, Opdrachtgevers, Publicaties, Plaatsingen en Gebruikers. Deze attributen zullen verschijnen onder het kopje "Additionele informatie" in de betreffende detailpagina.

Werkwijze 

De attributen worden gedefinieerd in de tabellen als Attribuut [dossiernaam], bijvoorbeeld "Attribuut kandidaat".

Voor ieder attribuut dient er een type te worden gespecificeerd:

 • Tekst: een tekstveld

 • Tekst multiline: een multi line tekstveld

 • Geheel getal: een getal zonder decimalen

 • Getal: een getal met twee decimalen

 • Datum: een datumveld

 • Aankruisvakje: een checkbox

 • Lijst: een popup, enkelvoudig selecteerbaar

 • Aankruisvakjes lijst: een groep van aankruislijstjes, meervoudig selecteerbaar

 • Radiobuttons lijst: een groep van radio buttons, enkelvoudig selecteerbaar

 • Lijst actieve users: toont een lijst met de gebruikers die op "actief" staan in het systeem

 • Lijst actieve vakgebieden: toont een lijst met actieve vakgebieden

De lijsttypes, nodig voor de varianten Lijst, Aankruisvakjes lijst en Radiobuttons lijst, worden gedefinieerd bij de tabellen, genaamd "Attribuut lijst type" en "Attribuut lijst item". Je selecteert deze bij "Lijst type", alleen in combinatie met de drie vernoemde Lijst opties uiteraard. 

Voor het "Attribuut kandidaat" kun je ook specificeren op welke Tab deze dient te verschijnen: Basis of Admin. Voor het "Attribuut gebruiker" kun je ook specificeren of het attribuut dient te verschijnen op de "Mijn gegevens" pagina. (Zichtbaar op pagina checkbox). Indien niet aangevinkt, dan wordt het attribuut alleen getoond op de Gebruiker pagina, aan Gebruikers die daartoe toegang hebben. 

Voor ieder attribuut kun je een Label specificeren. Dit label wordt gebruikt om de attributen herkenbaar te groeperen op de detailpagina in het dossier. De volgorde in nummering van de items is belangrijk, want die heeft prioriteit voor het verdelen over de labels. Voorbeeld: je hebt 5 attributen en je wilt de eerste 2 labelen als 'Groep 1' en de andere 3 als 'Groep 2'. Je voegt dan eerst 'Groep 1' toe aan de eerste 2 tabellen en 'Groep 2' aan de andere 3. Daarna zorg je ervoor dat de volgorde (nummering) van die tabellen) zodanig is dat die oplopend is, zodat de tabellen onder de juiste Groep worden weergegeven.

Attribuut lijsttype 

Hier definieer je de standaard lijsten: belangrijk is dat je altijd een Code aangeeft waarnaar je kunt refereren zonder dat de taal van belang is (in multilanguage Carerix systemen).
Zonder een Code zal de lijst niet werken.

Attribuut lijstitem 

De items voor de lijst(-en) worden hier gedefinieerd, net als bij alle andere tabellen. Het lijst type dient te worden gespecificeerd bij "Lijsttype". Indien het lijsttype niet wordt aangegeven, zal het item niet worden getoond.
Alle items dienen dezelfde Code te krijgen als het gekoppelde lijsttype. Anders gaat zoeken op deze velden niet werken.

Voorbeeld 

Je wilt een lijst aanmaken voor 'Koffie voorkeuren' bij een Kandidaat, die op de Basis tab verschijnt en een pop-up keuzelijst presenteert genaamd "Koffie lijst" met waardes als "Espresso", "Cappuccino" en "Latte".

 • Voeg een Attribuut lijsttype genaamd "Koffie lijst" toe, met Code ="Koffie".

 • Voeg drie Attribuut lijst items", genaamd "Espresso", "Cappuccino" en "Latte" toe, allemaal met Lijsttype "Koffie lijst".

 • Voeg een Attribuut Kandidaat genaamd "Koffie voorkeuren" toe, van het type "Lijst", met lijsttype "Koffie lijst", en zichtbaar op Tab "Basis".

Indien nodig in CxScript, de nodeType van deze lijst is "AttributeListType:Koffie".

Gebruik in CxScript 

Om de lijstattributen in CXScript te gebruiken, worden deze lijsten dynamisch toegevoegd aan de zogenaamde "DataNodeCache". Het node type voor deze dataNode lijsten is "AttributeListType:[attribuut lijsttype code]", dus indien een lijst is aangemaakt met Code "Lijst1", het nodeType is "AttributeListType:Lijst1". De lijsten kunnen ook direct worden aangeroepen aan de database door gebruik te maken van de qualifier "listType = 'List1'" bijvoorbeeld.

Om problemen te voorkomen verander je nooit het type van een reeds aangemaakt attribuut nadat deze al is gebruikt. Indien je een type wilt veranderen, deactiveer je het oude attribuut en maak je een nieuw attribuut aan.

Zoeken op vrije velden 

Zoeken op vrije velden is mogelijk, dat dient eerst geactiveerd te worden door onze Helpdesk. Zodra de functionaliteit is geactiveerd kun je zelf de gewenste velden als zoekbaar aanmerken: 

 • Ga naar Onderhoud - "Tabellen"

 • Zoek Tabel - is gelijk aan - [gewenste tabel]

 • Open het attribuut item

 • Vink aan: Doorzoekbaar

 • Bewaar

 • Log opnieuw door te verversen (Ctrl + F5 )

Deze aangemerkte velden tonen vanaf de volgende dag ook als zoekoptie in de zoekfunctionaliteit.

Fout tijdens het zoeken op additionele velden

Ook bij het zoeken geldt dat zonder een Code (in de te doorzoeken tabellen) een foutmelding kan ontstaan.

Additionele velden in het preview scherm

Het is ook mogelijk om additionele velden in het preview scherm rechts van een dossier overzicht weer te geven.

Om dit voor elkaar te krijgen moet je in de tabellen de optie 'Zichtbaar op preview' aanvinken. Eerst nog even uit en weer inloggen en de verandering zal dan zijn doorgevoerd.

Vrije velden in Rapportages 

De standaard Excel exportsjablonen per dossier overzicht, te vinden in de bibliotheek, zijn reeds aangepast op deze velden. Indien je de informatie uit de nieuwe vrije velden inzichtelijk wilt krijgen, gebruik je daartoe het betreffende exportsjabloon. Je moet dit sjabloon wel verversen vanuit de Documentsjablonen bibliotheek.

____
Labels: UD-860

Was dit een antwoord op uw vraag?