Attributen en velden

Instellingen | Attributen en velden

Meer dan een week geleden bijgewerkt

keepEmployeeAttributes/keepContactsAttributes

❗ Veld informatie
Kommagescheiden lijst van kandidaat/contact attributen die NIET worden gewist als de 'Archiveer Kandidaat/Contact' knop wordt gebruikt. Indien deze instelling leeg is, wordt de 'Archiveer Kandidaat/Contact' knop niet getoond.

De Carerix Beheerder kan de velden en items instellen die verwijderd moeten worden bij gebruik van de Anonimisatie Tool (GDPR).

Standaard zullen de volgende velden blijven staan bij Anonimiseren;

 • Voornaam

 • Matches

 • Plaatsingen

 • Opdrachtgever

 • Weekstaten

 • Achternaam, echter blijft alleen de eerste letter staan.

 • Bijvoorbeeld: Jansen wordt J

De qualifiers die vermeld staan bij deze setting worden NIET verwijderd bij gebruik van de Anonimiseren-functionaliteit (GDPR).

 • Ga naar 'Onderhoud' | '' Instellingen'.

 • Blok "Attributen en velden", veld 'KeepEmployeeAttributes/KeepContactAttributes'.

De Anonimiseer functie kan, indien gewenst, onder andere aangepast worden voor de onderstaande velden; 

 • attachments - Bijlage tab

 • attributeChanges - Geschiedenis van bijgehouden veranderingen in de velden

 • educations - Opleiding tab -> Verschillende opleidingen

 • finances - Admin tab -> Vergoedingen/Inhoudingen/Regelingen

 • jobs - Plaatsingen tab

 • languages - Vaardigheden tab -> Talen

 • matches - Matches tab

 • skills - Vaardigheden tab -> Vaardigheden en vakkennis

 • _todos - Activiteiten tab

 • trainings - Opleiding tab -> Verschillende cursussen

 • allWeekHours - Weekstaten

 • workHistories - Ervaring tab

 • toUser.groupNodes - Groepen

 • toDoUsers - Nieuwsbrieven 

 • documents - Admin tab -> Documenten blok -> Documenten

 • toSourceNode - Bron

 • toUser.singleOwner - Verantwoordelijke

 • toUser.toSingleStatusNode - Status

Alle GDPR artikelen : GDPR informatie
____
Labels: UD-2038

Was dit een antwoord op uw vraag?