Tabel

Hoe u een tabel kunt aanmaken en configureren

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Introductie

Carerix gebruikt diverse keuze lijsten (tabellen). De keuze lijsten gebruikt u om een waarde te kiezen. Dit versnelt de invoer en bevordert de uniformiteit van de gegevens. Dit artikel beschrijft het gebruik en de inrichting ervan. Het is van belang dat het onderhoud van de tabellen zorgvuldig gebeurt, want achteraf wijzigen van de inhoud heeft gevolgen voor reeds opgegeven keuzes in dossiers. 

Hieronder ziet u een screenshot van de tabellen module ("Onderhoud" - "Tabellen").

De nummers corresponderen met de volgende mogelijkheden:

 • Dit is een zoekbalk voor de Tabellen. Hierin kunt u in het drop-down menu kiezen uit de verschillende criteria waar u op wilt zoeken (bijvoorbeeld: aanmaakdatum).

 • Met de selectieknop kunt u verschillende artikelen selecteren.

 • Door op "Nieuw" te klikken kunt u een nieuwe Tabel aan maken.

 • Door op "Filter" te klikken kunt u de resultaten filteren.

Klik op een Tabel om deze te bekijken en aan te passen.

Keuzelijsten

Er zijn verschillende soorten keuzelijsten in Carerix:

Een standaard keuzelijst:

Een hiërarchische keuzelijst

De inhoud van de rechterlijst bevat subcategorieën van de linkerlijst.

Tabellen

De meeste keuze lijsten kunt u zelf aanvullen of wijzigen wanneer u inlogt met beheerders rechten.
Hieronder een voorbeeld met "Status kandidaat"

 • Ga naar: 'Onderhoud' - 'Tabellen'

 • Selecteer 'Tabel' - 'Is gelijk aan' - "Status kandidaat"

 • Klik op “Zoek”.

Uitleg kolommen:

 • De kolom 'Index' bevat een (door u zelf in te voeren getal) waarmee u de volgorde in het keuzemenu van de items bepaalt (NB: Alleen items met Actief = ja worden getoond in het keuzemenu.)

 • De kolom 'Item' bevat de teksten die in het keuzemenu getoond worden.

 • De kolom Ouder bevat de waarde van het bovenliggende menu, in het geval van hiërarchische menu’s. Deze kolom is dus leeg bij de enkelvoudige menu’s.

 • De kolom Actief bepaalt of een item wordt laten zien. Let op: Tabel items kunnen niet worden verwijderd, alleen gedeactiveerd.

Toevoegen en wijzigen tabel item

 • Een tabelitem wordt toegevoegd via de knop “Nieuw”.

 • Een tabelitem wordt gewijzigd door op het te wijzigen item te klikken. 

Het bovenstaande plaatje toont een geopend tabel item.

 • Tabel: bevat de naam van het menu waartoe dit item behoort.

 • Actief: indien niet aangevinkt, wordt dit menu-item niet aan de gebruiker getoond.

 • Niet voor web: Het item wordt alleen binnen Carerix getoond in een keuzelijst, maar niet op het web indien de lijst in de portal is opgenomen.

 • Standaard: dit menu item wordt standaard ingesteld bij nieuwe records (kandidaten, vacatures enz). Slechts 1 item per lijst kan de default item zijn.

 • Index: bevat een (willekeurig) getal waarmee de volgorde van dit item in het menu wordt weergegeven. NB: Een lagere index komt hoger in de lijst.

 • Tekstblok achter taal: bevat de tekst van het menu-item (bijv. een beroep, een status, een opleiding, een vaardigheid enz.)

 • Gebruikersrollen: de geselecteerde gebruikersrollen kunnen deze kandidaatstatus kiezen en kandidaatdossiers met deze status wijzigen.

 • E-mail instelling: een e-mail template kan worden gelinkt.

 • Kleur: bepaalt de kleur van het item.

Meer opties:

 • In geval van hiërarchische menu’s verschijnt er nog een keuzemenu waarmee de ouder van het huidige item is aangegeven.

 • Synoniemen: Noodzakelijk indien u de CV-extractie functies gebruikt. Hier vult u zo veel mogelijk de woorden in die, wanneer aangetroffen in een CV, moeten leiden tot deze keuze. De synoniemen kun je scheiden met komma's. Als deze synoniemen niet ingevuld zijn heeft dit gevolgen voor de effectiviteit van uw zoekacties. Zie ook CV Extractie

Achteraf veranderen van tabelgegevens

Zoals aangegeven is er in een aantal gevallen een hiërarchie van lijsten. Het kan natuurlijk voorkomen dat een item bij nader inzicht tot een andere groep behoort. In dat geval kan het item dan om worden gehangen naar een andere groep, maar let op de consequenties.

Als voorbeeld de functie "Facturatie" in eerste instantie bij de functiegroep "Finance" was ingedeeld, maar die achteraf toch beter thuishoort bij "Office":

 • Open item "Facturatie".

 • Bij functie01 staat "Finance", kies hier de functiegroep waar de functie onder hoort: "Office"

 • Bewaren

NB: De verandering is pas te zien nadat u opnieuw inlogt.

Consequentie
De tabellen zijn nu aangepast, maar de dossiers die al gebruik maakten van functie "Facturatie" zijn dat niet!
Een bestaande kandidaat had in ons voorbeeld functiegroep/functie: Finance/Facturatie, en deze combinatie bestaat nu niet meer.
Wanneer u deze kandidaat opent zult u zien staan: functiegroep/functie: Finance/<blanco>.
Immers: Carerix kan de functie niet tonen omdat deze niet meer onder Finance valt.

Oplossing

 • Zoek alle kandidaten op met functiegroep "Finance" en functie "Facturatie"

 • Open de eerste kandidaat, geef deze de nieuwe functiegroep "Office" en zonodig weer de functie "Facturatie"

 • Kies "Bewaar en volgende"

 • Herhaal 2 en 3 voor de hele lijst

Controleer ook andere dossiers die van functiegroep/functie gebruik maken (zoals vacatures).

Toepassing keuze lijsten in Carerix

Tenzij anders vermeld, geldt onderstaand voor elke keuzelijst:

Standaard

Wordt bij nieuw ingevoerde records (bijv. kandidaat, vacature) automatisch als keuze  ingesteld.
NB: deze voorziening werkt op enkele plaatsen in het programma.

Handmatig

U dient de keuze zelf op de juiste waarde te zetten. Carerix verandert bijv. niet de status van een Contactpersoon omdat de status van de bijbehorende Opdrachtgever is veranderd.

Interrelatie

De hiërarchische tabellen zijn onderling gerelateerd. Alle andere tabellen zijn volledig onafhankelijk van elkaar.

Het onderhouden van tabellen

Aanmaken van additionele velden

Het is in Carerix mogelijk om extra velden aan te maken binnen het interface. Meer informatie hierover staat op de pagina additionele velden.

Verwijderen van tabelregels

Tabelregels kunnen niet verwijderd worden. Immers, mogelijk zijn er veel records gekoppeld juist aan die ene tabelregel.

Een tabelregel kan wel inactief gemaakt worden. Dit heeft de volgende consequenties:

 • Zolang u bestaande records niet hebt gewijzigd, blijven de (inmiddels inactief gemaakte) tabelwaarden gekoppeld aan dat record.

 • Echter zodra een record geopend wordt, dient de gebruiker een van de wel actieve waarden aan te kiezen. Wordt het record bewaard, dan wordt deze wijziging opgeslagen.

Keuzetabellen

Ga hier naar de pagina over keuzetabellen.

____

Labels: UD-462

Was dit een antwoord op uw vraag?