Zoekregels bevinden zich in het zoekpaneel. Door zoekregels te combineren creëer je krachtige zoekopdrachten. Echter, soms is het ook de vraag hoe combinaties van zoekregels precies door het systeem worden toegepast en op welke criteria je in het systeem kunt zoeken.

Als uitgangspunt past het Carerix systeem de volgende regels toe:

 • Meerdere zoekregels worden gecombineerd met EN
  Het zoekresultaat bevat dus dossier objecten die voldoen aan zoekregel1 EN aan zoekregel2 EN aan zoekregel3... etc.

 • Meerdere woorden (gescheiden door een spatie) als waarde in een zoekregel worden gecombineerd met OF
  Het zoekresultaat bevat dus dossier objecten die woord1 bevatten OF woord2 bevatten OF woord3 bevatten... etc. Zoeken op een tekst met een spatie erin? Dan moet je voorkomen dat de afzonderlijke woorden van de tekst als afzonderlijke zoek woorden worden beschouwd. Zet daarvoor de tekst tussen dubbele aanhalingstekens. Voorbeeld: "Jan Pieter".

Zoekregel typen

Iedere zoekregel bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Veld (het uitklapmenu, staat standaard op "Gehele dossier")

 • Operator (aan welke eisen moet de search voldoen? "Is gelijk aan", "Bevat alle", "Bevat één of meer", "Bevat niet"...)

 • Waarde (hier kies je wat je wil zoeken)

 • Knopjes (dit zijn de icoontjes naast de waarde-regel)

Het gekozen waarde-veld bepaalt de beschikbare knopjes, dit zijn een of meer van de volgende:

 • Datum (voor datumvelden)

 • Keuze lijst (voor keuzelijst velden en aankruisvakjes velden)

Het gekozen veld veld bepaalt tevens het type van de zoekregel, een van de volgende:

 • Tekst

 • Keuzelijst

 • Datum

 • Keuze ja/nee (ook wel boolean genoemd)

 • Aankruisvakjes

 • Woorden

Zoekveld: tekst

Voorbeelden van tekst zoekregels zijn: Naam, Woonplaats, Notities, etc. Het zijn velden waarin de gebruiker zelf gegevens intypt.

Zoekveld: keuzelijst

Voorbeelden hiervan zijn: Status, Categorie, Procedure, etc. Het zijn velden waarbij de gebruiker een waarde uit een lijst kiest. In zoekregels voor deze keuzelijst velden is een icoontje van een vergrootglas beschikbaar. Klik op dit knopje en maak een keuze uit de lijst die dan verschijnt. De gemaakte keuze wordt ingevuld in de zoekregel.

Het is ook mogelijk om zelf een waarde in de zoekregel in te typen, hoewel dan wel aangeraden wordt om als operator "bevat" te kiezen in plaats van "is gelijk aan", omdat je dan een deel van de waarde kunt meegeven in plaats van de hele waarde compleet uitgeschreven.

Zoekveld: datum

Voorbeelden van datumvelden zijn: Geboortedatum, Laatste contactdatum, etc. Het zijn velden waarin de gebruiker een datum invoert. In zoekregels voor deze datum is een icoon beschikbaar om een kalender op te roepen. Selecteer daarmee de gewenste datum. De geselecteerde datum wordt dan ingevuld in de zoekregel. Let wel goed op dat je als operator de juiste criteria aangeeft; "is op of na", "is voor", "valt op"...

Zoekveld: aankruisvakjes

Dit is een bijzonder veld omdat de waarde waarop wordt gezocht, wordt bepaald door een formulier met aankruisvakjes. Dit formulier wordt opgeroepen met een knopje in de zoekregel. Dit knopje is beschikbaar voor de volgende velden: "Vaardigheden.Vaardigheid" en "Vaardigheden.Taalvaardigheid". Met het formulier voor aankruisvakjes is het mogelijk op eenvoudige wijze combinaties van vaardigheden, sub-vaardigheden en niveaus op te geven.

Let op: voordat er waardes aangevinkt zijn om op te zoeken, zal er in het waardeveld aangegeven staan "Maak een selectie met behulp van het vergrootglas". Als de waardes aangevinkt zijn, staat er "Selectie is actief". De daadwerkelijk aangevinkte waarden tonen niet direct, maar er wordt wel op gezocht.

Zoekveld: keuze

Voorbeelden van keuze velden zijn: Bijlage aanwezig, Eindfase, etc. Voor een keuze veld zijn de enige beschikbare operators: "is Ja" en "is Nee".
Een keuze veld wordt zelf ingevuld maar kan ook door het systeem zijn bepaald. Zoals het genoemde veld "Bijlage aanwezig". Bij dit veld is het niet mogelijk in het systeem zelf een waarde in te vullen. Het systeem bepaalt deze waarde afhankelijk of er een bijlage bestaat.

Zoekveld: woorden

In tegenstelling tot de hoofdregel geldt bij de zoekregel voor woorden:

 • [veld] bevat alle [woord1 woord2 woord3]
  Het veld moet alle opgegeven woorden bevatten en dient dus woord1 EN woord2 EN woord3 bevatten. In het voorbeeld hieronder wordt er dus gezocht op de termen sales manager EN acquisitie;

 • [veld] bevat een of meer [woord1 woord2 woord3]
  Het veld moet een van de opgegeven woorden bevatten en dient dus woord1 OF woord2 OF woord3 bevatten. In het voorbeeld hieronder wordt er gezocht op de termen sales manager OF acquisitie;

Let op: "sales manager" staat tussen aanhalingstekens om de termen te groeperen. In het eerste voorbeeld hierboven zou er als de aanhalingstekens hier niet aangegeven stonden, er gezocht worden op sales EN manager EN acquisitie, en in het tweede voorbeeld op sales OF manager OF acquisitie.

Relaties

Een dossier (Kandidaat, Opdrachtgever,..) kan ook relaties hebben met onderdelen als opleidingen, werkervaringen en matches. Het zoeken hiernaar kan op twee manieren: via aankruisvakjes (zie boven) of via gewone zoekregels.

Combineren van zoekregels

Bij meer dan één zoekregel worden de zoekregels gecombineerd uitgevoerd. Dus kandidaten zoeken met zoekregel1 [Opleidingen.Opleiding] is gelijk aan [Universiteit] en zoekregel2 [Opleidingen.Instelling] is gelijk aan [TUDelft] levert kandidaten op die een Universitaire opleiding hebben genoten aan de TUDelft.

Er worden dus geen kandidaten gevonden met een opleiding die slechts aan één van de zoekregels voldoet.

Dit geldt voor de volgende relaties:

 • Opleidingen

 • Cursussen

 • Ervaringen

 • Matches

 • Opdrachtgever (bij contactpersonen)

 • Activiteiten (E-mail, Afspraak, Notitie, Taak)

Vakgebieden

Zijn in uw systeem vakgebieden gedefinieerd, dan gelden deze regels ook voor de zoekvelden Vakgebied, Status, Verantwoordelijke en Verantwoordelijke.Vestiging bij Opdrachtgevers en Contactpersonen. Deze kunnen dan namelijk per vakgebied een status en verantwoordelijke hebben, die zoekregels worden dan ook automatisch gecombineerd.

Geen relatie objecten?

Wat nu als voor een kandidaat helemaal geen opleiding is geregistreerd? In dat geval zal de kandidaat niet in het zoekresultaat voorkomen. Immers, er kan niet worden geoordeeld of opleidingen bestaan die aan de zoekregels voldoen; want er zijn helemaal geen opleidingen geregistreerd. Dit geldt ook voor alle relatie objecten: opleidingen, werkervaringen, vaardigheden, cursussen, leeftijd, regio,..

De 'Niet' zoekregel

Is er uitsluitend 1 zoekregel voor een van de relaties met een is ongelijk aan of bevat niet operator? Dan bevat het zoekresultaat dossier objecten die geen enkel relatie object hebben die aan de zoekregel voldoet. Het systeem volgt hier dus niet de regel; het zoekt niet naar dossier objecten met minstens 1 relatie object dat aan de zoekregel voldoet.

Zijn er 2 of meer zoekregels voor een van de relatie objecten? Dan volgt het systeem weer de regel en bevat het zoekresultaat dossier objecten met minstens 1 relatie object dat aan de zoekregels voldoet.

Voorbeeld: zoeken naar kandidaten met als enige opleiding zoekregel [Opleiding.Instituut] is ongelijk aan [TUDelft]. Dan bevat het zoekresultaat alle kandidaten waarbij in alle opleidingen het veld Instelling ongelijk is aan TUDelft maar óók de kandidaten die geen enkele opleiding hebben. Immers, alleen dan krijg je alle kandidaten waarvoor TUDelft niet is geregistreerd.

Voorbeeld

In dit voorbeeld zoekt u Opdrachtgevers in de ICT branche:

 • Klik in het menu op Opdrachtgevers

 • Klik in de zoekregel bovenin op de selectielijst bijvoorbeeld op branche (naast de knop wis)

 • Klik op de knop met het vergrootglas
  Zoek binnen dit venster m.b.v. de selectielijsten op Branche. Bijvoorbeeld op dienstverlening/service industrie en dan computerservice en ict

 • Klik op de knop [Toevoegen]

 • Klik in de zoekregel bovenin op de knop [Zoeken]. U krijgt nu alle ICT-gerelateerde opdrachtgevers te zien.

Tips:

 • Het is in bovenstaand voorbeeld niet mogelijk om de branche leeg te laten. Indien u alleen op het eerste niveau wilt zoeken gebruikt u zoeken op sector.

 • Maak zoekregels leeg door op de knop Wis te drukken.

 • Ga naar Nieuwe regel om zoekregels met elkaar te combineren.

 • Klik Wis alle om alle zoekregels te verwijderen

____

Labels: UD-1304

Heb je het antwoord gevonden?