Trigger aanmaken
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Gebruik vooraf ingestelde "Triggers" om acties automatisch af te handelen. Triggers kunnen onder andere gebruikt worden om kandidaten automatisch een verjaardagsbericht te sturen of de status van een vacature aan te passen wanneer er een plaatsing aangemaakt wordt. Kort gezegd komt een trigger neer op:
"Als" gebeurtenis (bv: ingestelde datum wordt bereikt, status dossier verandert,...) "Dan" actie (bv: stuur een email, toon een melding,...)

Nieuwe Trigger aanmaken

 • Ga naar "Onderhoud"

 • Ga naar "Triggers"

 • Kies "Nieuw" en vul in:
  Naam: Een herkenbare naam voor de Trigger
  Beschrijving: Een duidelijke omschrijving
  Melding aan gebruiker: De melding die de gebruiker te zien krijgt

 • Kies "Indien gebeurtenis": De gebeurtenis die een actie moet triggeren

 • Kies "dan actie": De actie die op deze gebeurtenis volgt

 • Kies "bewaren"

Gerelateerde artikelen

 • Maak een Trigger aan die een e-mail sjabloon gebruikt door "dan actie" - "Kies e-mail sjabloon" en gebruik de code van het gewenste sjabloon.

 • Maak een Trigger aan die een taak sjabloon gebruikt door "dan actie" - "Kies taak sjabloon" en gebruik de code van het gewenste sjabloon.

 • Ga altijd na of de Trigger werkt, door zelf de gebeurtenis te veroorzaken. Controleer of de gekozen actie wordt uitgevoerd.

 • Als de Trigger niet geactiveerd wordt, zie dan het artikel trigger werkt niet.

____

Labels: UD-520

Was dit een antwoord op uw vraag?