Alle collecties
Onderhoud
Instellingen
Anonimisatietool Activatie
Anonimisatietool Activatie

Instellingen | Privacy | verwerken en bewaren persoonsgegevens

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Anonimisatietool Activeren/Instellen

De Carerix Beheerder kan de Anonimisatietool activeren

De activatie en instellen van Anonimisatietool bestaat uit 2 stappen en is beschikbaar voor zowel Kandidaten als Contactpersonen.
Stap 1 :
Activeren van de Instelling - Privacy | Verwerken en bewaren persoonsgegevens | UsePrivacyRestrictions
Stap 2 :
Instellingen - Attributen en velden - KeepEmployeeAttributes

UsePrivacyRestrictions

Met deze Instelling kun je de Anonimisatietool activeren voor GDPR gebruik.

  • Ga naar 'Onderhoud' | 'Instellingen'

  • Blok "Privacy"

  • Klik op [Activeren] achter het veld "UsePrivacyRestrictions", de waarde in het veld verandert  in "YES". 

KeepEmployeeAttributes

Hier kan worden aangeven worden welke velden en items verwijderd moeten worden bij gebruik van de Anonimisatie Tool (GDPR)
Lees het artikel hier.

Na de activatie verschijnen een aantal nieuwe items:

  • Een knop om een Kandidaat en Contactpersoons-dossiers te anonimiseren in het dossier

  • Een functie om in bulk Kandidaten en Contactpersonen te anonimiseren vanuit  overzichtsschermen voor Kandidaten en Contactpersonen

  • Een extra paneel in het Kandidaat-dossiers met de naam "Verwerken en bewaren persoonsgegevens"

  • Nieuwe kolommen in het Kandidaat overzicht

  • Nieuwe filters in het Kandidaat overzicht.

  • Nieuwe opties bij Triggers

Ga terug naar : Alle GDPR artikelen

_____
Labels : UD-2039, Activeren

Was dit een antwoord op uw vraag?