applyURL

In dit veld kan ApplyURL Code tbv Sollictatielink worden geplaatst

Standaard is de applyUrl instelling:

https://<cx:write value="$utilities.userDefaults.Customer" invoke="lowercaseString"/>.carerix.com/cxportal/index.php?page=apply&pubID=<cx:write value="$publication.publicationID"/>

vacancyOrganisationField

In dit veld komt nu de vacature naam en de opdrachtgever naam te staan.

  1. Zet in het veld:                                                                                                   <cx:write value="$vacancy.jobTitle"> bij topbedrijf <cx:write value="$vacancy.toCompany.name">

  2. Bewaar de wijziging

  3. Om dit weer uit te zetten maak je het veld weer leeg

NB: Het gebruik van CxScript en het aanpassen van instellingen en het coderen van sjablonen valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de klant.

keepEmployeeAttributes

Zie de pagina keepEmployeeAttributes.

____
Labels : UD-1406

Heb je het antwoord gevonden?