Alle collecties
Activiteiten
De Nieuwe Agenda
Agenda-Planner | feature van de Nieuwe Agenda
Agenda-Planner | feature van de Nieuwe Agenda
Meer dan een week geleden bijgewerkt

De Carerix Agenda-Planner

Automatiseer het plannen van afspraken! Simpel, snel en gekoppeld met Carerix!

De recruiter organiseert zijn/haar beschikbaarheid, vervolgens kiest een kandidaat een timeslot!

De nieuwe Planner kan geactiveerd worden door admins, via Marketplace Menu in Carerix.
Voor het gebruik van de Planner worden mogelijk maandelijke kosten per gebruiker

gerekend. Informeer bij jouw Customer Succes Manager.

De Carerix Planner bestaat uit twee onderdelen:
1. Planner editor: voor Recruiter, bereikbaar via de Carerix Agenda

2. Planner webpagina's: voor de kandidaten/contactpersonen, bereikbaar via custom webpagina('s)

Wat kun je met de Planner?

 • Integratie met jouw Google of Microsoft account!

 • Automatische beschikbaarheidsdetectie

 • Aangepaste webpagina maken met boekingsformulier

 • Eigen look & feel toepassen

 • Automatische herinneringen en meldingen

 • Integratie met My Assistant

 • Gebruik de linkjes via een (dynamisch) emailtemplate


  Screenshot: Enkele in te stellen settings:

Roadmap

 • Nederlandse vertaling voor de Planner editor en Planner webpagina's

 • Selecteren van url van de Planner-webpagina via Carerix emailtemplate

 • Planner-webpagina kunnen versturen vanuit een Match (en zodra kandidaat een timeslot gekozen heeft, de afspraak koppelen aan die Match)

Diverse screenshots

Gebruik jouw eigen Agenda-planner in standaard emailtemplates

 • Example code:

  <cx:let name="afspraak" value="$activity.toToDo">
  <cx:let name="header" value="$activity.toContact.businessOrPrivateEmailAddress"><cx:header name="to" value="$header"/></cx:let>
  <cx:include template="$settings.template.emailHeader"/>
  <p class="cx">Beste <cx:write value="$activity.toEmployee.firstName"/>,
  <br/><br/>
  Graag nodig ik je uit voor een meeting!
  <br/>
  Via deze link kun je een afspraak maken in mijn agenda!

  Scheduler Link: <br/>
  <cx:foreach list=$activity.owner.urls item=url>
  <cx:if condition="$url.toUrlLabel.exportCode like '*meetings_scheduler*'">
  {{<cx:write value="$url.url"/> }}<br/>
  </cx:if>
  </cx:foreach>
  <br>
  Tot snel! <br/> <br/>

  <b>Parkeren</b> <br/>
  Kom je met de auto? We hebben een plek voor je gereserveerd op de Julianalaan 100 in Rotterdam.
  <br/>
  Bij vragen: ik ben goed bereikbaar op onderstaand nummer. <br/>Maar mailen mag natuurlijk ook.
  <br/>
  <cx:include template="$settings.template.emailFooter" language="Dutch"/>
  </cx:let

Was dit een antwoord op uw vraag?