Alle collecties
Dossiers
Laatste publicatiedatum
Laatste publicatiedatum
Meer dan een week geleden bijgewerkt

De laatste publicatiedatum is een veld in het Publicatie-dossier welke uw webbouwer kan gebruiken om Publicaties uit overzichten op de website te filteren (te stoppen). Bijvoorbeeld zodat niet meer geldige Publicaties niet meer tussen de 'recente vacatures' op de website staan.
Stel de verlooptijd in om uw Publicatie te laten vervallen na een bepaalde tijd. Er bestaan drie methoden om dit in te stellen:

 • Globaal, geldig voor alle Publicaties

 • Per medium

 • Per Publicatie

NB. Alleen de Beheerder kan de laatste publicatie datum instellen voor de eerste twee genoemde punten.

Werkwijze

Per medium

 • Ga naar 'Onderhoud' | 'Media'

 • Open het gewenste medium

 • Vul bij "Publicatieperiode" in: Een aantal (bijvoorbeeld "2")Een periode (uren/dagen/weken/maanden)

 • Klik [Bewaren]

Globaal

 • Ga naar 'Onderhoud' | Instellingen'

 • Ga naar blok 'Attribuut en veld'

 • Vul bij "PublicationPeriod" de periode in als volgt : "<getal><periode>", bijvoorbeeld: 2monthsZet geen spatie tussen getal en periode.Kies een van de volgende (Engelse) perioden: days, weeks of months.

 • Klik [Bewaren]

Oude publicaties nog via Google terug te vinden

De Publicatie is verwijderd/de laatste publicatiedatum is al enige tijd verstreken maar toch is de Publicatie nog te vinden op de website. Oorzaak is het volgende: De laatste publicatiedatum haalt niet perse een Publicatie ook 'offline' (van de website af). De laatste publicatiedatum kan meer als een parameter/tool gezien worden welke webbouwers kunnen gebruiken om te filteren.
Afhankelijk van de inrichting van de webkoppeling kunnen 'verlopen' Publicaties nog steeds opgehaald worden en kan het voorkomen dat deze door bijvoorbeeld Google nog geïndexeerd zijn. Vraag daarom aan uw webbouwer om een controle in te bouwen die bij een verlopen Publicatie toont aan de bezoeker dat de Vacature is verlopen.

Tips

 • Standaard is de instelling 'publicationPeriod' ingevuld met 1 maand

 • De periode bij het medium heeft prioriteit boven de globale periode. Indien het veld bij medium leeg is, wordt de globale datum gebruikt

 • Er zijn mogelijkheden om het indexatie gedrag van zoekmachines te beïnvloeden (zodat oude Publicaties niet meer geïndexeerd worden). Informeer bij uw webbouwer over de mogelijkheden____Labels : UD-1781

Was dit een antwoord op uw vraag?