Alle collecties
Financieel
Melding te weinig uren ingevuld in weekstaat
Melding te weinig uren ingevuld in weekstaat
Meer dan een week geleden bijgewerkt

U gebruikt de weekstaten module. In een weekstaat krijgt u een waarschuwing als er te weinig uren zijn ingevuld.

 

Probleem: te weinig uren ingevuld in weekstaat

Na ingebruikname van Release 42 ziet u na het invullen van een weekstaat de waarschuwing die lijkt op de volgende:

Het totaal aantal uur (0) is kleiner dan het voor deze kandidaat gespecificeerde aantal uur (36)

Echter, u heeft wel degelijk voldoende uren ingevuld.

Oorzaak

Voor Release 42 kende Carerix "uursoorten". Bij het invullen van de weekstaat koos de gebruiker de bijpassende uursoort.

Met ingang van Release 42 zijn de Uursoorten vervangen door Declaratiesoort. Naast uren kunnen hierdoor nu ook kilometers en euro's in een weekstaat worden ingevuld.

Wel moet iedere declaratiesoort nu gekoppeld worden aan een eenheid (uren,kilometers, valuta). Hiermee wordt een onderscheid gemaakt tussen uren en andere eenheden:

  • "te declareren uren" -> uur

  • "te declareren km" -> kilometer

  • "te declareren parkeerkosten -> valuta

De gekozen declaratiesoort(en) in de betreffende weekstaat zijn niet gekoppeld aan een eenheid. Het systeem 'denkt' daarom dat er geen uren zijn ingevuld.

Oplossing

U opent in Tabellen het tabel item, die dezelfde declaratiesoort bevat die in de weekstaat is gebruikt. Kies in dit tabel item de eenheid Uur

Zijn er meer declaratiesoorten in gebruik herhaal dan voorgaande.

Werkwijze

Stel de juiste declaratiesoort per tabelitem in, als volgt:

  1. Klik in de module op Onderhoud | Tabellen

  2. Zet de selectielijst op Declaratiesoort en klik op [Zoek]

  3. Open tabelitem "Normaal (uur)" -> U ziet nu het venster "Tabel regel Normaal (uur)".

  4. Ga naar Eenheid en zet de selectielijst op "Uur".

  5. Klik op [Bewaren]

Zijn er meer declaratiesoorten in gebruik herhaal dan voorgaande stappen.

Opmerkingen

  • Eenheden worden niet in elkaar omgerekend: eenheid dag is dus niet equivalent met een aantal uren.

____
Labels : UD-1636

Was dit een antwoord op uw vraag?