Weekstaten invullen

Weekstaten bij een plaatsing invullen

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Vul de weekstaat bij een plaatsing, als volgt in:

  1. Klik in het menu op 'Dossiers' | 'Plaatsingen'.

  2. Open een Kandidaat en klik op de tab 'Weekstaten'.

  3. Klik naast de knop [Invoeren weekstaat] op de selectielijst en vul de juiste week in en het juiste jaartal.

  4. Klik op de knop [Invoeren weekstaat] je ziet het venster "Nieuwe weekstaat".

  5. Open de selectielijst bij Plaatsing en klik op de juiste plaatsing (bijvoorbeeld Test engineer)

  6. Open de selectielijst bij declaratiesoort en klik op de juiste Declaratiesoort (bijvoorbeeld Normaal (uur) )

  7. Vul het aantal gewerkte uren in of controleer het aantal gewerkte uren

  8. Zet de selectielijst bij de Status op: Verzonden, Afgekeurd of Goedgekeurd

  9. Klik op de knop [Bewaren]

  10. Klik op [Nieuwe regel] indien meerdere regels ingevuld moeten worden voor bijvoorbeeld: Ziekte, Andere werknemer, Overwerk tarief

Was dit een antwoord op uw vraag?